Foto: Mostafa Pourbayat

Karianne Albrigtsen Aam er ansatt som seksjonsleder for bibliotek og samfunn og trer inn i stillingen fra 1. november 2020. Karianne kommer fra en stilling som seniorrådgiver ved fylkesbiblioteket, og overtar stillingen etter Jannicke Røgler, foreløpig for ett år.

«Jeg er veldig glad for at Karianne har takket ja til stillingen og gleder meg til å samarbeide med henne om å utvikle fylkesbiblioteket videre» sier Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef i Viken.


Foto: Marit Jordanger

Seksjon for bibliotek og samfunn har blant annet ansvar for bibliotekanalyse, kompetansehevende tiltak, rådgivning knyttet til bibliotekrom, planarbeid og utvikling av digitale tjenester.

Karianne er utdannet bibliotekar og har senere tatt en master i språk, kultur og digital kommunikasjon. Hun har også en videreutdanning i pedagogisk kompetanseutvikling. Karianne har lang erfaring fra ulike bibliotektyper og har blant annet vært fylkesbiblioteksjef i Hedmark. «Kariannes tunge og varierte fagbakgrunn, samt hennes brennende engasjement for bibliotekenes samfunnsoppdrag gjør at hun vil fylle stillingen svært godt» avslutter Heidi Hovemoen.

Vi har spurt Karianne om hva hun ser fram til i ny jobb.
«Jeg begynte i Viken fylkesbibliotek i juni og selv om jeg ikke har vært her så lenge, har det fra første stund vært et godt og utviklende sted å være. Jeg opplever at fylkesbiblioteket har en viktig regional rolle. Jeg gleder meg til å starte som midlertidig seksjonssjef og å få jobbe med og for bibliotekene i Viken. Videre er jeg opptatt av at fylkesbiblioteket skal drive god og relevant kompetanseutvikling. Etter min mening er bærekraft allerede en del av bibliotekenes ryggmarg, og jeg ser fram til å jobbe videre med og utvikle dette i Viken», forteller Karianne Albrigtsen Aam.

 

 

Translate »
X