Foto: privat

I forbindelse med anskaffelse og innføring av nytt biblioteksystem ved alle 58 videregående skolebibliotek i Viken er det opprettet en ny stilling som skolebibliotekkoordinator. Skolebibliotekkoordinatoren skal være med å sørge for en smidig overgang til nytt biblioteksystem og nye samarbeidsformer for de videregående skolene. Koordinator skal også bidra til at skolebibliotekene styrkes som pedagogiske læringsarenaer. Den 1. september begynte Lotte Halstensen i stillingen.

Lotte har lang erfaring som skolebibliotekar i videregående. Hun har også verdifull erfaring med undervisning og formidling i skolen og fra veiledning på tidligere arbeidssteder. Hun har hatt systemansvar tidligere og har erfaring fra kompetansedeling i eget fagteam for de videregående skolene i Viken. Seksjonsleder Karianne A. Aam er glad for å kunne ønske Lotte velkommen:

-Vi er utrolig glade for å få akkurat Lotte inn i denne stillingen! Hennes erfaring fra skolebibliotek i videregående, kombinert med praktisk kjennskap til hvordan skolene og skolebibliotekene jobber, er av stor betydning. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne og har stilt henne noen spørsmål:


Hvorfor ønsker du å jobbe i Viken fylkesbibliotek?
Jeg blir motivert av å jobbe sammen med andre, og profesjonsfelleskapet i Viken fylkesbibliotek er stort og spennende. Som skolebibliotekkoordinator får jeg jobbe med mange av de ansatte her på fylkesbiblioteket, samtidig som jeg får fortsette å jobbe tett sammen med alle skolebibliotekarene i fylket. Et fantastisk stort og flott fellesskap.


Kan du fortelle litt om din faglige bakgrunn?
Jeg er utdannet bibliotekar, og har de siste 13 årene jobbet som skolebibliotekar i videregående skole, i to veldig ulike skolebibliotek. Et middels stort kombinert skole- og folkebibliotek med mange ansatte, og et lite skolebibliotek som jeg har drevet alene. Jeg har også mange års erfaring fra Norsk filminstitutt, både som bibliotekar og i filmarkivar, blant annet som katalogansvarlig for filmarkivsystemet Mavis.


Hvilke muligheter ser du for å drive bibliotekutvikling i Viken?
Skolebibliotekene i videregående skole er en viktig arena for å nå målene i temastrategien for bibliotekutvikling i Viken. Men ansvaret for skolebibliotekene ligger hos rektorene og rådsområde utdanning og kompetanse. Det blir veldig spennende å se hvordan den nye, solide utviklingsplanen for skolebibliotekene (som snart er ferdig), blir tatt imot og brukt i de videregående skolene. Her må vi stå på og tydeliggjøre at fylkesbiblioteket og skolene jobber mot de samme målene.


Er det noe du gleder deg til å gjøre/ ser fram til?
Jeg gleder meg først og fremst til å sette meg inn i prosjekt nytt biblioteksystem, og bli godt kjent med Quria. Det blir spennende å lære seg et helt nytt biblioteksystem, og å være med på konvertering og utrulling. Jeg gleder meg også til å få være en ressurs og støtte for alle de flinke skolebibliotekarene i fylket, som sjonglerer mange ulike oppgaver og systemer i en hektisk skolehverdag.

 

Translate »
X