9. desember 2021 startet vi et nytt nettverk for bibliotekansatte som formidler til voksne. 42 deltakere fra ulike bibliotek i Viken møtte opp til en inspirerende dag i formidlingens ånd. Vi takker spesielt Elin Moen Rusten fra Øvre Eiker bibliotek og Oddmund Kårevik fra Enebakk bibliotek som har vært med på å utforme programmet

Gikk du glipp av samlingen? Sett av 1. juni 2022 i kalenderen – da møtes nettverket på nytt.  

Formidling i forandring 
Dagen åpnet med et engasjerende innlegg ved Aase-Liv Birkenes fra Nordre Follo bibliotek. Hun tok oss med på formidlingens forvandlingsreise innenfor bibliotekenes lovverk, strategier, utlysninger og prosjekter. Ikke minst minnet hun oss på dette: Når noen stiller spørsmål ved bibliotekenes relevans, er svaret aktiv formidling.  

For å sikre at formidlingen står i sentrum i det daglige, har Nordre Follo satset tungt på de ansattes kompetanse – blant annet ved å lage sin egen publikumsguide. Biblioteket har særlig vært inspirert av Rachel van Riels Opening the book Homepage | Opening the Book, som vektlegger at alt i rommet skal «være en formidler». Skranken har måttet vike for «frittgående bibliotekarer» og såkalt floor walking. I forlengelsen av dette ønsket hun Lesersørvis Lesersørvis | Din verktøykasse til aktiv formidling (lesersorvis.no) velkommen som et verktøy som også setter leseren i sentrum.  

Lenke til presentasjonen Formidling i forandring – Aase-Liv Birkenes 

Samtaler i grupper om formidlingstilbud 
Enebakk fortalte i plenum om et formidlingstilbud de kaller Bokmøte. Tilbudet er det lånerne selv som har tatt initiativ til. Her møtes de som vil på biblioteket og deler sine leseopplevelser. Det blir litt som “Bokprat”, bare at det er leserne selv som styrer.  

Den utfordrende formidlingssamtalen
Oddmund Kårevik hadde invitert Rita Mundal fra Lom folkebibliotek til en interessant prat om formidlingssamtalen i folkebibliotek. Han tok utgangspunkt i en oppgave hun skrev allerede i 2011, der hun løfter fram Joyce Saricks’Readers’ advisory service in the public library – og dermed baner veien for dagens Lesersørvis. Artikkelen kan leses her: Tre vise kvinner : Fear in a librarian’s heart – om formidlingssamtala i norske folkebibliotek (lomfolkebibliotek.blogspot.com)  

Andre høydepunkter fra samtalen:

  • Ritas masteroppgave Tustar før Tusten – om forfatterskapet til Tarjei Vesaas: Tustar-f-r-Tusten-Innlevering.pdf (uio.no)
  • Bibliotekprosjektene «Klassikarar for framtida» og «Beste norske 2018-2020» Beste norske 2018-2020
  • Oddmunds høytlesing fra Astrid Lindgrens bok Samuel August fra Svedestorp og Hanna i Hult. (Har boken en fremtid? side 73)

Samtaler i grupper 
Vi delte oss inn i grupper og delte i plenum etterpå. Særlig boksamtalene basert på lesesørvismetoden skapte stort engasjement og mye god kunnskapsdeling.  

Her er bøkene det ble snakket om:  

  • Iram Haq: Uelsket 
  • Synne Øverland Knudsen: Gode lesere 
  • Maria Navarro Skaranger: Emily forever 
  • Kjersti Annesdatter Skomsvold: Agnes natt og dag 
  • Ingrid Tørresvold: Hilsen Rut
  • Hanne Ørstavik: Ti amo 

Og her er noen ferske podkast-tips fra bibliotek i Viken – sjekk dem ut!: 

Tonje Gjems Vangberg anbefalte Fredrikstad biblioteks podcast-debut. https://open.spotify.com/episode/4l3U4xyGBM0K47ISsjaEey 

Marianne Tollefsen Bakken anbefalte Bærum biblioteks podcastserie 10 forfattere 30 bøker (først ut er Maria Navarro Skaranger). https://soundcloud.com/user-656583817-600998374/10-forfattere-30-boker-maria

Kulturfondstafetten
Olga Skrinde fra fylkesbiblioteket informerte om Kulturfondstafetten Kulturfondstafetten – Bokgildet i ny form | Viken fylkesbibliotek. Har du lyst til å vite mer om dette, kan du kontakte Olga på epost olgask@viken.no Kanskje blir du en av stafettdeltakerne i 2022? 

Lenke til Olgas presentasjon

 

Translate »
X