Foto: Headway, Unsplash

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse om deltakelse i felles anskaffelse av biblioteksystem i februar, og 28 kommuner har meldt interesse for deltakelse i anskaffelsen. Onsdag 14. april vil det bli holdt et strategiseminar for bibliotekansatte i Viken for å gi innspill til den videre prosessen, og onsdag 21. april vil det bli holdt en åpen digital dialogkonferanse. På dialogkonferansen vil Nasjonalbiblioteket si litt om hvilke integrasjoner det er nødvendig å ha på plass. De ulike systemleverandørene vil få 20 minutter hver til å presentere sine tanker og løsninger for et moderne biblioteksystem. Dialogkonferansen er åpen for alle interesserte. Det kommer mer informasjon og egne påmeldinger til både strategiseminar og dialogkonferansen.

Lenke til mer informasjon om anskaffelse av felles biblioteksystem i Viken

 

Translate »
X