Foto: OsloMet

OsloMet tilbyr nå nettstudiet Aktiv formidling i folkebibliotek for å stimulere til kompetanseheving og bedre bibliotektjenester. Studietilbudet er utviklet som en del av prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, og tilbys til bibliotekansatte i hele landet.

Studiet gir en innføring i kulturell kompetanse, kommunikative ferdigheter og litteraturkunnskap. Kulturbegrepet favner folkebibliotekenes rolle som kunnskapsaktør i et samfunn i endring. Litteraturbegrepet dekker alt av innhold, fra forskningsartikler til spill, fra digital seniorinformasjon til pekebøker for de minste.

Studiestart og søknadsfrist
Studiet starter på nyåret 2022, og søknadsfrist er 1. desember 2021. Ansatte i folkebibliotek er målgruppe og prioriteres ved opptak til de 40 studieplassene. Studieavgift dekkes av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, og semesteravgift betales av den enkelte student.

Del 1 Aktiv formidling (10 studiepoeng) gjennomføres i vårsemesteret og Del 2 Digital formidling (10 studiepoeng) gjennomføres i høstsemesteret. De to delene kan tas samlet eller hver for seg.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet tilbys fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, etter initiativ fra fylkesbibliotekene i Norge.

Les mer om Del 1 Aktiv formidling.
Les mer om Del 2 Digital formidling.

Les mer om nettstudiet og prosjektet.

Viken fylkesbibliotek tilbyr faglig støtte underveis. Er du nysgjerrig på studiet og vil vite mer? Ta kontakt med Vanja Øyrås, e-post vanjao@viken.no

Translate »