ANSATTE

Ledere

Heidi Hovemoen

Heidi Hovemoen

fylkesbiblioteksjef

E-post: heidihov@viken.no
Mobil: 473 85 571

Cathrine Undhjem

Cathrine Undhjem

seksjonsleder aktiv formidling

E-post: anneun@viken.no
Mobil: 980 86 650

Silje Stener

Karianne A. Aam

seksjonsleder bibliotek og samfunn

E-post: kariannea@viken.no
Telefon: 996 94 382

Seksjon for aktiv formidling

Patricia Roman Castillo

Patricia Roman Castillo

konsulent

Arbeidsområder: fjernlån, bibliotekbuss, publikumstjenester og tidsskrifter.

E-post: patriciaca@viken.no
Telefon: 951  56 354

 

Stig Elvis Furset

Stig Elvis Furset

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: samlingsutvikling, Ungdomsbokgildet og DKS.

E-post: stigfu@viken.no
Telefon: 934 62 692

 

Marianne Gustafson

Marianne Gustafson

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fengselsbiblioteket ved Ullersmo.

E-post: marianngu@viken.no
Telefon: 32 30 32 12

 

Lise Gyldmar

Lise Gyldmar

bibliotekbussjåfør

Arbeidsområder: bibliotekbussen.

E-post: lisegy@viken.no
Telefon: 411 63 256

Anne Grethe Lauritzen

Anne Grethe Lauritzen

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: klassesett, Leser søker bok, miljøfyrtårn og HMS.

E-post: annelau@viken.no
Telefon: 915 21 801

 

Heidi Lorentzen

Heidi Lorentzen

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fjernlån, bibliotekbuss, innkjøp, katalogisering, Leser søker bok, miljøfyrtårn.

E-post: heidilor@viken.no
Telefon: 940 03 997

Kjersti Movik Nygren

Kjersti Movik Nygren

rådgiver

Arbeidsområder: turneer i bibliotek, UKM-kontakt.

E-post: kjerstiny@viken.no
Telefon: 934 22 458

Drífa Guðmundsdóttir

Astrid Roa Olsen

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: klassesett

E-post: astrido@viken.no
Telefon: 940 27 072

Drífa Guðmundsdóttir

Troels Jon Posselt

rådgiver

Arbeidsområder: utviklingsprosjekter, kompetansehevende tiltak og nettverk rettet mot målgruppen barn og unge med særlig fokus på tidlig innsats.

E-post: troelsp@viken.no
Telefon: 467 84 590

Beate Ranheim

Beate Ranheim

rådgiver

Arbeidsområder: samlingsutvikling, kassering og utforming av bibliotekrom i eksisterende bibliotek og nybygg. Prosjektledelse, litteraturformidling og koordinator for Ungdomsbokgildet.

E-post: beatera@viken.no
Telefon: 988 29 752

Olga Skrinde

Olga Skrinde

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: utvikling, planlegging og drift av bibliotekbussen. Leder innkjøpsgrupper for e-bøker for voksne på norsk og engelskBokgildet.

E-post: olgask@viken.no
Telefon: 990 24 829

 

Camilla Sørbye

Camilla Sørbye

seniorrådgiver

Ansvarsområder: fagansvar Lesing, kunst og kultur. Prosjekter, kompetansetiltak og faglige nettverk.

E-post: camillasor@viken.no
Telefon: 458 53 393

 

Gunnar Vilberg

Gunnar Vilberg

formidlingsrådgiver

Arbeidsområder: Produsent i Den kulturelle skolesekken. Utvikling av litteraturproduksjoner og formidlingsprosjekter. Kontaktperson for UKM og VGS.

E-post: gunnarv@viken.no
Mobil: 924 88 670

 

Vanja Marie Øyrås

Vanja Marie Øyrås

spesialbibliotekar

Arbeidsområder:Lesersørvis, Sjangerskolen og prosjektutvikling.

E-post: vanjao@viken.no
Telefon: 32 30 32 17

 

Seksjon for bibliotek og samfunn

Hilde Grefsrud

Christine Eidset

rådgiver

Arbeidsområder: Digital læring og utvikling, samskaping, kunnskapsbasert praksis

E-post: christieid@viken.no
Telefon: 402 38 848

Hilde Grefsrud

Hilde Grefsrud

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: Arbeidsområder: Innbyggerinnsikt, innovasjon og samskaping. Digital utvikling og digital deltakelse. Prosjekt Digin.

E-post: hildegr@viken.no
Telefon: 977 040 97

Elin Westgård Hansen

Ingeborg Hagen

rådgiver

Arbeidsområder:fagansvar læring, e-læring, nettsider, kontaktperson VGS

E-post: ingeborhag@viken.no
Telefon: 970 17 236

Elin Westgård Hansen

Elin Westgård Hansen

rådgiver

Arbeidsområder: kurs og kompetanse, internasjonale prosjekter, kontaktperson UH sektoren, kurs og kompetanse. E-bøker, Sommerles, kontaktperson VGS, årlig statistikk til NB.

E-post: elinh@viken.no
Telefon: 412 98 022

Atle Faye Lund

Atle Faye Lund

IT rådgiver

Arbeidsområder: IT, teams, 3D-filming, drift av nettsider.

E-post: atlel@viken.no
Telefon: 952 35 290

 

Håkon Knappen

Stian Færden Kristensen

rådgiver

Arbeidsområder: prosjektleder nytt biblioteksystem, meråpent bibliotek, nettsider.

E-post: stianfk@viken.no
Telefon: 950 44 694

 

Cecilie Weinholdt

Lotte Halstensen

rådgiver

Arbeidsområder:Koordinator, Skolebibliotek. Quria.

E-post: lotteh@viken.no
Telefon: 456 19 650

 

Cecilie Weinholdt

Kristine Mesgrahl

rådgiver

Arbeidsområder: fagansvar samfunnsutvikling. Strategisk bibliotekutvikling.

E-post: kristineme@viken.no
Telefon: 920 59 701

 

Anette Vatnebryn

Henrikke Lingeberg

Bibliotekar

Arbeidsområder: Dataspil. Kurs og kompetanse.

E-post: henrikkel@viken.no
Telefon: 911 15 056

 

 

Silje Stener

Silje Stener

rådgiver

Arbeidsområder: markedsføring og kommunikasjon, innhold- og publiseringsplan, kompetansekalender.

E-post: siljest@viken.no
Telefon: 450 37 113

 

Anette Vatnebryn

Anette Vatnebryn

rådgiver

Arbeidsområder: planlegging og fasilitering av kurs og arrangementer. Kommunikasjon og markedsføring, grafisk utforming, økonomioppfølging, innkjøpskontakt, fakturabehandling og fakturering, arkivkontakt, kulturfondbøker og statistikk.

E-post: anettev@viken.no
Telefon: 992 46 056

 

 

Cecilie Weinholdt

Cecilie Weinholdt

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fagansvar digital utvikling. E-boksamarbeidet, Webløft og  biblioteksystem.

E-post: ceciliewe@viken.no
Telefon: 905 60 537

 

Translate »