Ansatte

Ledere

Heidi Hovemoen

fylkesbiblioteksjef

E-post: heidihov@viken.no
Telefon: 473 85 571

Cathrine Undhjem

seksjonsleder aktiv formidling

E-post: anneun@viken.no
Telefon: 980 86 650

Jannicke Røgler

seksjonsleder bibliotek og samfunn

E-post: jannicker@viken.no
Telefon: 990 14 288

Seksjon for Aktiv formidling

Anne Grethe Lauritzen

spesialbibliotekarer

E-post: annelau@viken.no
Telefon: 32 04 54 71
Mobil: 915 21 801

Drífa Guðmundsdóttir

spesialbibliotekar

E-post: drifag@viken.no
Telefon: 64 84 08 67
 

Kjersti Movik Nygren

ansvarlig for turné

E-post: kjerstiny@viken.no
Telefon: 934 22 458
 

Mona Ekelund

bibliotekrådgiver

E-post: monaek@viken.no
Mobil: 918 07 947

Gjertrud Øvland

spesialbibliotekar

E-post: gjertrudo@viken.no
Telefon: 64 84 08 67
Mobil: 936 78 336

Lise Gyldmar

bibliotekbussjåfør

E-post: lisegy@viken.no
Telefon: 64 84 08 66
 

Patricia Roman Castillo

konsulent

E-post: patriciaca@viken.no
Telefon: 64 84 08 57
 

Marianne Gustafson

spesialbibliotekar

E-post: marianngu@viken.no
Telefon: 64 84 08 68
Mobil: 924 90 367

Beate Ranheim

konsulent

E-post: beatera@viken.no
Mobil: 988 29 752
 

Gunnar Vilberg

formidlingsrådgiver

E-post: gunnarv@viken.no
Telefon: 64 84 08 64
Mobil: 924 88 670

Olga Skrinde

spesialbibliotekar

E-post: olgask@viken.no
Telefon: 64 84 08 63
Mobil: 990 24 829

Stig Elvis Furset

bibliotekrådgiver

E-post: stigfu@viken.no
Telefon: 32 04 54 76
Mobil: 934 62 692

Camilla Sørbye

rådgiver

E-post: camillasor@viken.no
Telefon: 32 04 54 78
Mobil: 458 53 393

Heidi Lorentzen

spesialbibliotekar

E-post: heidilor@viken.no
Telefon: 64 84 08 56
 

Vanja Marie Øyrås

spesialbibliotekar

E-post: vanjao@viken.no
Telefon: 64 84 08 68
Mobil: 909 655 16

Seksjon for Bibliotek og samfunn

Anette Vatnebryn

konsulent

E-post: anettev@viken.no
Telefon: 32 04 54 84
Mobil: 992 46 056

Erin Kristine Pevan

rådgiver

E-post: erinp@viken.no
Mobil: 968 27 888

Silje Stener

rådgiver

E-post: siljest@viken.no
Telefon: 64 84 08 58
Mobil: 450 37 113

Atle Faye Lund

IT rådgiver

E-post: atlel@viken.no
Telefon: 64 84 08 69
Mobil: 952 35 290

Hilde Grefsrud

spesialbibliotekar

E-post: hildegr@viken.no
Telefon: 977 04 097

Tordis Holm Kverndokk

spesialbibliotekar

E-post: tordisk@viken.no
Telefon: 64 84 08 55

Cecilie Weinholdt

spesialbibliotekar

E-post: ceciliewe@viken.no
Telefon: 64 84 08 59
Mobil: 905 60 537

Håkon Knappen

bibliotekrådgiver

E-post: hakonk@viken.no
Telefon: 32 04 54 82
Mobil: 922 04 841

Trond Minken

seniorrådgiver

E-post: trondm@viken.no
Telefon: 908 36 965

Elin Westgård Hansen

rådgiver

E-post: elinh@viken.no
Mobil: 412 98 022
 

Joep Aarts

bibliotekrådgiver

I permisjon fram til 01.09.2020
E-post: joepa@viken.no
Telefon:

X