ANSATTE

Ledere

Heidi Hovemoen

Heidi Hovemoen

fylkesbiblioteksjef

E-post: heidihov@viken.no
Mobil: 473 85 571
Telefon: 32 30 32 01

Cathrine Undhjem

Cathrine Undhjem

seksjonsleder aktiv formidling

E-post: anneun@viken.no
Mobil: 980 86 650
Telefon: 32 30 32 02

Silje Stener

Karianne A. Aam

seksjonsleder bibliotek og samfunn

E-post: kariannea@viken.no
Mobil: 996 94 382
Telefon: 32 30 32 03

Seksjon for aktiv formidling

Patricia Roman Castillo

Patricia Roman Castillo

konsulent

Arbeidsområder: fjernlån, bibliotekbuss, publikumstjenester og tidsskrifter.

E-post: patriciaca@viken.no
Telefon: 32 30 32 15

Mona Ekelund

Mona Ekelund

bibliotekrådgiver

Arbeidsområder: Digitale lesesirkler

E-post: monaek@viken.no

Stig Elvis Furset

Stig Elvis Furset

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: samlingsutvikling, Ungdomsbokgildet og DKS.

E-post: stigfu@viken.no
Telefon: 32 30 32 16

 

Marianne Gustafson

Marianne Gustafson

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fengselsbiblioteket ved Ullersmo.

E-post: marianngu@viken.no
Telefon: 32 30 32 12

 

Lise Gyldmar

Lise Gyldmar

bibliotekbussjåfør

Ansvarsområder: bibliotekbussen.

E-post: lisegy@viken.no
Telefon: 32 30 32 11

Anne Grethe Lauritzen

Anne Grethe Lauritzen

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: klassesett, Sommerles, Leser søker bok, miljøfyrtårn og HMS.

E-post: annelau@viken.no
Telefon: 32 30 32 04

 

Heidi Lorentzen

Heidi Lorentzen

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fjernlån, bibliotekbuss, innkjøp, katalogisering, Leser søker bok, miljøfyrtårn.

E-post: heidilor@viken.no
Telefon: 32 30 32 09

Kjersti Movik Nygren

Kjersti Movik Nygren

Turnékonsulent

Arbeidsområder: turneer i bibliotek, UKM-kontakt.

E-post: kjerstiny@viken.no
Telefon: 32 30 32 10

Drífa Guðmundsdóttir

Troels Jon Posselt

rådgiver

Arbeidsområder: utviklingsprosjekter, kompetansehevende tiltak og nettverk rettet mot målgruppen barn og unge med særlig fokus på tidlig innsats.

E-post: troelsp@viken.no
Telefon:

Beate Ranheim

Beate Ranheim

rådgiver

Arbeidsområder: fagansvarlig for samlingsutvikling og bibliotekrom.  Jobber med samlingsutvikling, kassering og utforming av bibliotekrom i eksisterende bibliotek og nybygg. Koordinator for Ungdomsbokgildet.

E-post: beatera@viken.no
Telefon: 32 30 32 05

Drífa Guðmundsdóttir

Marthe Kristin Samuelsen

bibliotekar

Arbeidsområder: klassesett, Samba.

E-post: marthesam@viken.no
Telefon: 32 30 32 07

Olga Skrinde

Olga Skrinde

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: utvikling, planlegging og drift av bibliotekbussen. Leder innkjøpsgrupper for e-bøker for voksne på norsk og engelskBokgildet.

E-post: olgask@viken.no
Telefon: 32 30 32 14

 

Camilla Sørbye

Camilla Sørbye

seniorrådgiver

Ansvarsområder: Fagansvar for formidling. Prosjekter, kompetansetiltak og faglige nettverk.

E-post: camillasor@viken.no
Telefon: 32 30 32 06

 

Gunnar Vilberg

Gunnar Vilberg

formidlingsrådgiver

Arbeidsområder: Produsent i Den kulturelle skolesekken. Utvikling av litteraturproduksjoner og formidlingsprosjekter. Kontaktperson for UKM og VGS.

E-post: gunnarv@viken.no
Mobil: 92 48 86 70

 

Vanja Marie Øyrås

Vanja Marie Øyrås

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: Lesersørvis,
Sjangerskolen og prosjektutvikling.

E-post: vanjao@viken.no
Telefon: 32 30 32 17

 

Seksjon for bibliotek og samfunn

Hilde Grefsrud

Hilde Grefsrud

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: samskaping, innbyggerinvolvering, innbyggerundersøkelser og tjenestedesign. Innovasjonsverket, tverrgående trafikktellinger, kompetansekalenderen og Bibliotekdagene.

E-post: hildegr@viken.no
Telefon: 32 30 32 22

Elin Westgård Hansen

Elin Westgård Hansen

rådgiver

Fagansvarlig for digital deltagelse, folkeopplysning og livslang læring, internasjonale prosjekter, kontaktperson UH sektoren, kurs og kompetanse. E-bøker, Sommerles, kontaktperson VGS, årlig statistikk til NB.

E-post: elinh@viken.no
Telefon: 32 30 32 21

Atle Faye Lund

Atle Faye Lund

IT rådgiver

Arbeidsområder: IT, teams, 3D-filming, drift av nettsider.

E-post: atlel@viken.no
Telefon: 32 30 32 19

 

Cecilie Weinholdt

Kristine Mesgrahl

rådgiver

Arbeidsområder: Strategisk bibliotekutvikling. Ansvarlig for koordineringa av strategiarbeidet ved fylkesbiblioteket.

E-post: kristineme@viken.no
Telefon:

 

Silje Stener

Henrikke Lingeberg

rådgiver

Arbeidsområder: e-læringskurs, oppfølging av 23 ting om å formidle på nett.

E-post: henrikkel@viken.no
Telefon: 91 11 50 56

 

Håkon Knappen

Ørjan Persen

rådgiver

Arbeidsområder: nettsider, Webløft og WordPress, anbud på biblioteksystem, statistikk og statistikkverktøyet Grafana.

E-post: orjanp@viken.no
Telefon: 32 30 32 24

 

Jannicke Røgler

Jannicke Røgler

I permisjon fram til 01.11.2021

 

Silje Stener

Silje Stener

rådgiver

Arbeidsområder: markedsføring og kommunikasjon, innhold- og publiseringsplan, kompetansekalender.

E-post: siljest@viken.no
Telefon: 32 30 32 23

 

Anette Vatnebryn

Anette Vatnebryn

konsulent

Arbeidsområder: planlegging og fasilitering av kurs og arrangementer. Kommunikasjon og markedsføring, økonomioppfølging, innkjøpskontakt, fakturabehandling og fakturering, arkivkontakt, kulturfondbøker og statistikk.

E-post: anettev@viken.no
Telefon: 32 30 32 18

 

 

Cecilie Weinholdt

Cecilie Weinholdt

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fagansvarlig for digital utvikling, e-boksamarbeidet, Webløft, biblioteksystem.

E-post: ceciliewe@viken.no
Telefon: 32 30 32 20

 

Translate »
X