ANSATTE

Ledere

Heidi Hovemoen

Heidi Hovemoen

fylkesbiblioteksjef

E-post: heidihov@viken.no
Telefon: 473 85 571

Cathrine Undhjem

Cathrine Undhjem

seksjonsleder aktiv formidling

E-post: anneun@viken.no
Telefon: 980 86 650

Silje Stener

Karianne A. Aam

seksjonsleder bibliotek og samfunn

E-post: kariannea@viken.no
Telefon: 64 84 08 50
Mobil: 996 94 382

Seksjon for aktiv formidling

Patricia Roman Castillo

Patricia Roman Castillo

konsulent

Arbeidsområder: fjernlån, bibliotekbuss, publikumstjenester og tidsskrifter.

E-post: patriciaca@viken.no
Telefon: 64 84 08 57

Mona Ekelund

Mona Ekelund

bibliotekrådgiver

Arbeidsområder: turneer, litteraturformidling og lesestimulering. SAMBA, IBBY, fagdag for skolebibliotekarer, Lesersørvis og elevbokbad.

E-post: monaek@viken.no
Mobil: 918 07 947

Stig Elvis Furset

Stig Elvis Furset

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: samlingsutvikling, Ungdomsbokgildet og DKS.

E-post: stigfu@viken.no
Telefon: 32 04 54 76
Mobil: 934 62 692

Marianne Gustafson

Marianne Gustafson

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fengselsbiblioteket ved Ullersmo.

E-post: marianngu@viken.no
Telefon: 64 84 08 68
Mobil: 924 90 367

Drífa Guðmundsdóttir

Drífa Guðmundsdóttir

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: klassesett, innkjøp av e-bøker til barn og unge, IBBY, Samba og Sjangerskolen.

E-post: drifag@viken.no
Telefon: 94 02 70 72

Lise Gyldmar

Lise Gyldmar

bibliotekbussjåfør

Ansvarsområder: bibliotekbussen.

E-post: lisegy@viken.no
Telefon: 64 84 08 66

Anne Grethe Lauritzen

Anne Grethe Lauritzen

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: klassesett, Sommerles, Leser søker bok, miljøfyrtårn og HMS.

E-post: annelau@viken.no
Telefon: 32 04 54 71
Mobil: 915 21 801

Heidi Lorentzen

Heidi Lorentzen

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fjernlån, bibliotekbuss, innkjøp, katalogisering, Leser søker bok, miljøfyrtårn.

E-post: heidilor@viken.no
Telefon: 64 84 08 56

Kjersti Movik Nygren

Kjersti Movik Nygren

konsulent

Arbeidsområder: turneer i bibliotek.

E-post: kjerstiny@viken.no
Telefon: 934 22 458

Beate Ranheim

Beate Ranheim

rådgiver

Arbeidsområder: fagansvarlig for samlingsutvikling og bibliotekrom.  Jobber med samlingsutvikling, kassering og utforming av bibliotekrom i eksisterende bibliotek og nybygg. Koordinator for Ungdomsbokgildet.

E-post: beatera@viken.no
Mobil: 988 29 752

Olga Skrinde

Olga Skrinde

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: utvikling, planlegging og drift av bibliotekbussen. Leder innkjøpsgrupper for e-bøker for voksne på norsk og engelskBokgildet.

E-post: olgask@viken.no
Telefon: 64 84 08 63
Mobil: 990 24 829

Camilla Sørbye

Camilla Sørbye

seniorrådgiver

Ansvarsområder: Fagansvar for formidling. Prosjekter, kompetansetiltak og faglige nettverk.

E-post: camillasor@viken.no
Telefon: 32 04 54 78
Mobil: 458 53 393

Gunnar Vilberg

Gunnar Vilberg

formidlingsrådgiver

Arbeidsområder: Utvikling av litteraturproduksjoner og formidlingsprosjekter. Produsent i Den kulturelle skolesekken. Styremedlem i Foreningen !les

E-post: gunnarv@viken.no
Telefon: 64 84 08 64
Mobil: 924 88 670

Vanja Marie Øyrås

Vanja Marie Øyrås

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: Lesersørvis,
Sjangerskolen og prosjektutvikling.

E-post: vanjao@viken.no
Telefon: 64 84 08 68
Mobil: 909 655 16

Seksjon for bibliotek og samfunn

Hilde Grefsrud

Hilde Grefsrud

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: samskaping, innbyggerinvolvering, innbyggerundersøkelser og tjenestedesign. Innovasjonsverket, tverrgående trafikktellinger, kompetansekalenderen og Bibliotekdagene.

E-post: hildegr@viken.no
Telefon: 977 04 097

Elin Westgård Hansen

Elin Westgård Hansen

rådgiver

Fagansvarlig for digital deltagelse, folkeopplysning og livslang læring, internasjonale prosjekter, kontaktperson UH sektoren, kurs og kompetanse. E-bøker, Sommerles, kontaktperson VGS, årlig statistikk til NB.

E-post: elinh@viken.no
Mobil: 412 98 022

Håkon Knappen

Håkon Knappen

bibliotekrådgiver

I permisjon fram til 01.04.2021.

 

Atle Faye Lund

Atle Faye Lund

IT rådgiver

Arbeidsområder: IT, teams, 3D-filming, drift av nettsider.

E-post: atlel@viken.no
Telefon: 64 84 08 69
Mobil: 952 35 290

Håkon Knappen

Ørjan Persen

rådgiver

Arbeidsområder: nettsider, Webløft og WordPress, anbud på biblioteksystem, statistikk og statistikkverktøyet Grafana.

E-post: orjanp@viken.no
Mobil: 936 18 636

 

Jannicke Røgler

Jannicke Røgler

I permisjon fram til 01.11.2021

 

Silje Stener

Silje Stener

rådgiver

Arbeidsområder: markedsføring og kommunikasjon, innhold- og publiseringsplan, kompetansekalender.

E-post: siljest@viken.no
Telefon: 64 84 08 58
Mobil: 450 37 113

Anette Vatnebryn

Anette Vatnebryn

konsulent

Arbeidsområder: planlegging og fasilitering av kurs og arrangementer. Kommunikasjon og markedsføring, økonomioppfølging, innkjøpskontakt, fakturabehandling og fakturering, arkivkontakt, kulturfondbøker og statistikk.

E-post: anettev@viken.no
Telefon: 32 04 54 84
Mobil: 992 46 056

 

Cecilie Weinholdt

Cecilie Weinholdt

spesialbibliotekar

Arbeidsområder: fagansvarlig for digital utvikling, e-boksamarbeidet, Webløft, biblioteksystem.

E-post: ceciliewe@viken.no
Telefon: 64 84 08 59
Mobil: 905 60 537

Joep Aarts

 

 

I permisjon frem til 31.12.20.

Translate »
X