FAKTURERING

Fakturainformasjon til Viken fylkeskommune:

Fakturaer skal sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 921 693 230.

Fakturaadresse for papirfakturaer er:
Viken fylkeskommune, Fakturamottak, Postboks 1160 Sentrum, 0107 Oslo.

Faktura til fylkesbiblioteket merkes med bestillernummer 821204 eller 821211 .

Les mer om krav til faktura på fylkeskommunens sider.

Translate »