Snarveier

Nyheter

Skolebibliotek i praksis – få med deg Skolbibdagen 2023

Viken fylkesbibliotek inviterer alle som jobber med eller for skolebibliotek i Viken til å delta på det digitale svenske arrangementet Skolbibdagen 24. oktober.

Les mer

Kartlegging av aktivitetsnivå og ressursbruk i folkebibliotek i Viken

I dag har vi sendt ut ei undersøking til alle folkebibliotek i Viken. Vi ynskjer å kartlegge kvaliteten på tenestene og ressursbruk i folkebiblioteka i Viken, og oppmodar alle folkebiblioteka til å svare på undersøkinga. Svarfrist er sett til 9. oktober 2023. Målet er å skape eit godt kunnskapsgrunnlag for bibliotekutvikling på alle forvaltningsnivå. Undersøkinga Kartlegging av aktivitetsnivå og ressursbruk i folkebibliotek i Viken

Les mer

Kompetansebanken er lansert!

Kompetansebanken er et nettsted som gir en samlet oversikt over kompetansetiltak og faglig påfyll for bibliotekansatte.

Les mer
Jente som leser i en bok.

Ungdomsbokgildet – årgang 20!

Ungdomsbokgildet går denne hausten av stabelen for tjuande gong. Merk av 23. november i kalenderen – det blir feiring av både sjølve gildet og ungdomsboka.

Les mer

Hva skjer?

Ingen arrangement funnet!

TEMASTRATEGI

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategien må sees i lys av lokal og nasjonal bibliotekutvikling. Visjonen, «Bibliotekene i Viken viser vei», uttrykker et høyt ambisjonsnivå på vegne av bibliotekene i Viken. Med denne strategien inviterer vi til videre samarbeid om bibliotekutvikling.