Ungdom er partnere i biblioteket

Hva skjer når vi skaper tjenester sammen med innbyggere som likeverdige partnere? Ungdom i Viken deltar aktivt i prosjektet «Biblioteket som samskaper», og er i ferd med å ta rom og plass.

Det er Øvre Eiker og Kongsberg som deltar i prosjektet sammen med Viken fylkesbibliotek. Begge er kommuner som satser på å bygge innovasjonskultur. Viken fylke har samskaping som en av sine utvalgte verdier.

Oppgradert og relevant

Resultatene går i retning av et mye bredere bibliotektilbud for ungdom og yngre voksne. På samme måte som overfor andre målgrupper, skal tilbudet være preget av kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Tjenestene blir oppgradert, slik at bibliotekene blir attraktive og relevante for ungdom. Det gjelder både samlinger, arrangementer og utformingen av det fysiske rommet.

Et sted å være, uten å bli vurdert

Ungdom skal oppleve at biblioteket er deres sted. Kongsberg-ungdommene ønsket seg et mer skjermet sted i biblioteket. Et sted hvor det går an å være, uten å bli vurdert:

Resultatet av prosjektet «Biblioteket som samskaper» er at det bygges en ny ungdomsavdeling og spillrom på Kongsberg bibliotek. Ungdomssatsingen er ikke basert på hvilke tilbud vi som ansatte ved biblioteket tror at ungdommene vil ha, som før. Nå skaper ungdommene tilbudet sammen med oss, forteller Nina Hansen og Christine Eidset.

Bibliotekarene har jaktet på reelle brukerbehov og innhentet solid brukerinnsikt. De har benyttet metoder som nettverksanalyser, intervjuer, observasjoner og verksteder. Sentrale bidragsytere er Bokprat-gruppa, ungdomsrådet i kommunen og en klasse i videregående skole. I tillegg er det gjennomført trafikktellinger, mange samtaler med bibliotekbrukere, og kafedialog med politikerne.

Likeverdige partnere

I løpet av prosjektet er samskaping blitt organisert. Partnerskapet med ungdommene skjer via ungdomsstyret i KUB, Kongsberg ungdomsbibliotek. I Øvre Eiker er det URG, Ung ressursgruppe.

Hvis det skal lykkes å lage et tilbud til ungdom, som de faktisk kommer til å benytte seg av, må vi ha dem med oss gjennom hele prosessen, er erfaringen fra Jon Wold og Lene M. Velle i Øvre Eiker.

I kommunesenteret Hokksund savnet ungdommene et sted å henge. Biblioteket og bibliotekscenen er nå arena for «kulturell torsdag», KULT. Ungdom og ansatte deler på roller og ansvar for å lage program, markedsføre, rigge og gjennomføre.

Arrangementer spenner fra Beatles-oppsetning med mange samarbeidspartnere til rolig filmkveld med popkorn, quiz, Halloween, visning av redesignede klær eller åpen scene-kveld med kunstneriske innslag.

Bibliotek utvikler lokalsamfunn

«Biblioteket som samskaper» stimulerer til at biblioteket blir et omdreiningspunkt for å utvikle lokalsamfunnet. Dette skjer ved metoder som fremmer sosial innovasjon og som bygger mye på tjenestedesign.

Gjennom teori og praksis opparbeider bibliotekarer kompetanse på å fasilitere verksteder og legge opp prosesser for innbyggerinvolvering.

Jevnaker (tidligere Oppland) er også en av Viken-kommunene i samskapingsprosjektet.

Startpakke for samskaping

Høsten 2020 laget «Biblioteket som samskaper» et e-læringskurs, en startpakke for samskaping. Den kan brukes av offentlig sektor, næringsliv, utdanning, organisasjoner og interesserte innbyggere. Alle får tilgang til startpakken ved å registrere seg på bibliotekutvikling.no

Kongsberg lager logo Biblioteket som samskaper

 Formål: Bibliotekene skal være nyskapende og relevante samfunnsutviklere.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet Biblioteket som samskaper skal prosjektdeltakerne videreutvikle historien om folkebibliotekets rolle i lokalsamfunnet. Vi skal i enda større grad orientere oss mot det lokalsamfunnet vi er en del av og være en aktiv deltager i å løse de utfordringer som vi står ovenfor der.
I dette prosjektet vil vi utfordre måten bibliotekarer utvikler tjenester og løsninger på gjennom å fokusere på at tjenestene skal utvikles sammen med innbyggerne og lokalsamfunnet.
Prosjektet består av prosjektdeltakere fra fylkesbibliotekene i Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland samt åtte folkebibliotek fra de fire fylkene.
I Buskerud er det bibliotekene Kongsberg og Øvre Eiker som deltar, begge med ungdom som målgruppe.

Selv om prosjektperioden er over, fortsetter vi å jobbe med samskapende metode. Ta kontakt hvis du er interessert i å komme i gang med samskaping, innovasjon og tjenestedesign i ditt bibliotek! 

Prosjektperiode: 15.09.2018 – 15.09.2020

Prosjektleder:
Viken: Hilde Grefsrud, tlf 97 70 40 97 hildegr@viken.no
Oppland holder i hele prosjektet: Øystein Stabell

Søknad: Prosjektmandat – Biblioteket som samskaper

Nettsted: bibliotekutvikling.no

Kongsberg lager logo Biblioteket som samskaper
Translate »
X