BOK I BOKS

- Podkast fra lesekioskene i Viken

Formål

Ulike typer voksne lesere skal få inspirasjon og kunnskap om litteratur og musikk gjennom aktiv formidling utenfor bibliotekrommet.  

 

Prosjektbeskrivelse

Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les samarbeider om å gi nytt innhold til 100 vernede telefonkiosker i Norge. Telefonkioskene pusses opp og gjøres om til lesekiosker. Lesekioskene innredes med bokhyller som fylles opp med bøker til alle målgrupper og i alle sjangre. Mottoet og prinsippet for lesekioskene er «Gi en bok – ta en bok». Sett fra deg en bok du har lest og ta med en ny hjem. 

I Viken er det planlagt 13 lesekiosker. I samarbeid med folkebibliotek i fylket skal fylkesbiblioteket spille inn podkastepisoder med gjester som har tilknytning til stedet der lesekioskene står. Podkasten har fått navnet «Bok i Boks» og fast programleder er Hilde Østby, idéhistoriker, journalist og forfatter. Podkastepisodene dreier seg i hovedsak om to bøker, den boka som gjesten vil legge inn i lesekiosken og boka gjesten har lyst til å ta med seg ut igjen fra lesekiosken. I samtalene får vi høre mer om gjesten, stedet der lesekiosken står og det lokale biblioteket tilknyttet lesekiosken.

Målgruppe: voksne

Kanal: Podkast

Episoder: Opptil 13

Lengde: 30 – 40 minutter per episode

Samtalen/ hovedtemaene fra intervjuguiden:

  • Innledning: presentasjon av prosjekt, programleder og lesekiosk
  • Presentasjon av gjesten
  • Presentasjon av stedet der lesekiosken står
  • Bøkene (den boka som gjesten vil legge inn i lesekiosken og boka gjesten har lyst til å ta med seg ut igjen fra lesekiosken)
  • Avslutning: Opplyser om det lokale biblioteket knyttet til lesekiosken 

Innspilling:
Innspilling av podkastene gjøres i lydstudio i Oslo.

Markedsføring:
Det skal lages en reklamefilm for Bok i boks som skal publiseres på nettsider og deles i sosiale medier. Det er utarbeidet egen kommunikasjonsplan for prosjektet.


Prosjektperiode:
Mai 2020 – 31. juni 2021

Prosjektansvarlig: Silje Stener, Viken fylkesbibliotek

Finansieres ved hjelp av midler til digital formidling fra Nasjonalbiblioteket, som Viken ble tildelt i 2020.

Viken fylkesbibliotek håper at andre fylker har lyst til å ta opp ballen og lage podkast fra sine lesekiosker. Konseptet kan gjenbrukes.

Translate »
X