Aktivitetsplan

Det legges opp til innbyggerhøringer og folkeavstemninger i mai. Vi har notert folkeavstemning i Spydeberg, Trøgstad og Marker. Spydeberg velger en elektronisk metode, mens Askim foretar en borgerundersøkelse fra 9. mai.

Prosjektet starter 1. juli 2016, når endelig beslutning er tatt i kommunene. Uavhengig av hvilke kommunegrenser som blir vedtatt vil de seks deltagende kommunene jobbe med tjenesteutvikling i perioden. Aktivitetsplanen vil være under revidering gjennom prosjektperioden.

Translate »
X