Avslutningsseminar for prosjektet

Prosjektet går mot sin avslutning. Det vil bli markert ved at vi inviterer til avslutningsseminar på Eidsberg bibliotek, Kulturtorget på Mysen onsdag 23. mai. Vi har invitert sentrale politikere og administrative ledere i alle de deltakende kommuner, samt alle som på et eller annet tidspunkt har bidratt i prosjektet.

På seminaret vil vi fortelle om hva som har skjedd i løpet av prosjekttiden. Det er særlig tre ting vi har konsentrert oss om:

  • Tjenesteutvikling – hvordan skape gode bibliotektjenester som folk etterspør
  • Kompetansekartlegging og -planlegging. Hvordan sikre oss best mulig kompetanse i staben som skal yte tjenesten? Hvordan se hele den nye kommunen under ett?
  • Stedsutvikling. Ligger biblioteket der det skal ligge? Er det utformet slik vi ønsker at et moderne og framtidsrettet bibliotek skal være?

Vi har også hatt en fotokonkurranse med tema fra kommunene i Indre Østfold. Det vil bli utdelt premier til vinnerne av denne konkurransen.

Rapporten fra Bylivsenteret Biblioteket og stedet blir også presentert på seminaret.

Translate »
X