Avtaler

Det har vært mange naboprater og flere intensjonsavtaler og grunnlagsdokumenter er utarbeidet. Kommunestyrene vil i mai behandle intensjonsavtale for om mulig å vedta en utviklingsretning.

Det legges opp til innbyggerhøringer og folkeavstemninger i mai 2016. Vi har notert folkeavstemning i Spydeberg, Trøgstad og Marker. Spydeberg velger en elektronisk metode.  Askim har valgt borgerundersøkelse per telefon og nett.

 

Det er en utfordring å legge opp til spørsmålsstillinger og hvor mange intensjonsavtaler kommunene skal høre innbyggerne på.

  • Grunnlagsdokument 6K
    De seks kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Marker og Trøgstad har undertegnet intensjonsavtale for 6K.
  • Grunnlagsdokument 4K
    De fire kommunene Trøgstad, Eidsberg, Marker og Rakkestad har forhandlet fram en avtale som benevnes 4 K – alternativ øst.
  • Grunnlagsdokument 3K
    Det er tatt initiativ til samtaler mellom Askim, Spydeberg og Hobøl om et alternativ vest, men det foreligger foreløpig ikke noen avtale.
Translate »
X