BYLIVsenteret utarbeider stedsanalyse i samarbeid med bibliotekene

Prosjektet har inngått avtale med BYLIVsenteret om å gjennomføre en enkel stedsanalalyse av tettstedene i de seks prosjektkommunene (Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg og Marker). BYLIVsenteret vil utarbeide tre diagrammer pr. tettsted/by som viser:

    1. Oversikt over eksisterende situasjon
    2. Anbefalt strategi for ny lokalisering med sikte på ønsket stedsutvikling i tråd med statlige og overordnede føringer
    3. Forslag til mellomløsning der nåværende lokalisering av bibliotek videreføres

I forbindelse med dette arbeidet jobbes det med å arrangere en workshop 5. mars hvor cirka 35 deltagere fra de ulike kommunene inviteres til å delta.

Bylivsenteret gjennomfører workshopen med de ulike fagmiljøer og brukere (ungdom, eldre beslutningstakere, idrett/frivillighet og næringsliv)  om oppgaver knyttet til en allmenn forståelse av visjoner for kommunen og for biblioteket som kunnskapsallmenning, kulturarena og møteplass.

I forkant av workshop vil aktuelle deltakere svare på en spørreundersøkelse.

Data fra denne undersøkelsen vil være en del av oppgaveløsningen og til sammen utgjør dette en del av faktagrunnlaget for stedsanalysen,  med særlig fokus på stedsutvikling og lokalisering av bibliotektjenester.

Samtidig arrangeres BYLIVsenteret en fotokonkurranse for Indre Østfold – les mer her:  http://bylivsenteret.no/fotokonkurranse-for-indre-ostfold

Biblioteksjefene jobber med arealkartlegging av tettstedene

Translate »
X