DIY toolkit

Deltagerne ble introdusert til DIY Toolkit verktøyet under tjenestedesign konferansen og er gratis i bruk. Ta det gjerne i bruk og test på en tjeneste du ønsker å utvikle eller endre.

Stadier av Innovation ifølge DIY Toolkit

Innovasjon er noen ganger skrevet om som en nesten magisk prosess. Men det er galt å se innovasjon som et mysterium. Det er sant at innovasjon er sjelden enkelt eller forutsigbar, men ser nærmere på hva som faktisk skjer, er det også sant at den samlede innovasjonsprosessen er strukturert og systematisk.

Selv om hver ekte innovasjon er en kompleks historie om looper og hopp, er det ulike stadier som de fleste innovasjoner passerer gjennom. Dette rammeverket er nyttig for å forstå hvordan å sette ideer til å arbeide, og fokusere på de ulike metodene, og annen tenkemåte, trengs på hvert trinn.

De syv stadiene er:

  1. Muligheter og utfordringer: Disse inkluderer alle initiere faktorer som en krise, nye bevis, inspirasjoner etc. som aktualiserer behovet for endring. Dette kan innebære å diagnostisere røttene til et problem, eller identifisere de mulighetene som en ny endring kan føre til.
  2. Generere ideer: De fleste av ideene du kommer opp med først ikke vil fungere. Men det er bare gjennom prosessen med konstant idéskaping at du kommer på noe som er radikal og transformative. Bruk kreative metoder som design for å øke antall løsningsalternativer fra et bredt spekter av kilder.
  3. Utvikling og testing: Nye ideer er alltid hjulpet av robust kritikk. Det er gjennom prøving og feiling at ideer blir gjentok og forsterket. Dette kan gjøres ved å prøve ut ting, eller gjennom strengere prototyping og randomiserte kontrollerte studier.
  4. Å gjøre saken: Før du forsøker å gjennomføre ideen din, må du bevise at det kan fungere, og er bedre enn det som allerede er der. Bygg opp fast bevis for å sikkerhetskopiere det og deretter dele det ærlig.
  5. Levere og implementere: Dette er når løsningen blir daglig praksis. Det omfatter identifisering hva som fungerer godt og hva som ikke er det, så vel som å sikre inntektsstrømmer som muliggjør langsiktig økonomisk bærekraft til å bære innovasjon fremover.
  6. Tilpasning: I denne fasen er det en rekke strategier for å vokse og spre en innovasjon – fra organisatorisk vekst, til lisensiering og franchising. Emulering og inspirasjon også spille en avgjørende rolle i å spre en idé eller praksis i en mer organisk og adaptiv måte.
  7. Endre systemer: Systemisk innovasjon er der maksimal sosiale konsekvensene kan opprettes. Det innebærer vanligvis endringer i offentlig og privat sektor over lange perioder, og samspillet av mange aktører.

Les mer om prosjektet her.

Translate »
X