Hospitering blant de ansatte

Arbeidsgruppen har bestemt at alle ansatte i de fem bibliotekene skal hospitere hos hverandre. Alle skal, så sant de ikke kjenner andre bibliotek fra før, hospitere ved alle bibliotek.

Målet er at vi skal bli bedre kjent med hverandre og spille hverandre gode. Nye øyne kan bidra til fornyelse og ettertanke for hvordan vi jobber.

De som hospiterer ved de ulike bibliotekene skal se på disse punktene:

  • Lokalene (se lokalene med nye øyne – komme med ideer)
  • Samlingen (merking, kategorisering, lokalsamling)
  • Biblioteksystemet (funksjonalitet)
  • Utstillinger ( fronting, hyllemerking)
  • Observere ( atmosfære, brukeradferd, publikumshåndtering)
  • Annet / ideer/bli bedre kjent med personalet
  • Vi vil også gjerne at samtlige skriver en kort rapport på noen få linjer hva de fikk ut av hospiteringen og sender den til hospiteringsbiblioteket slik at vi kan lære av hverandre.

 

Les mer om prosjektet her

Translate »
X