Piktochart

Prosjektet har tatt i bruk verktøyet Piktochart. Piktochart er et gratis nettverktøy som gir mulighet for å gi et grafisk bilde av innsamlet statistikk.
Dette er tatt i bruk for enklere å sammenholde alle tallene,  for å få et totalbilde.

Hovedpunkter som skulle analyseres var:

Gå gjennom sterke og svake sider, muligheter og trusler ved eget bibliotek basert på statistikktall som er sendt tidligere. Statistikk fanger ikke opp alt, så det er viktig at dere også tar med egne vurderinger og erfaringer. Se også på kommunetall og reflekter over hvordan innbyggerne bruker biblioteket sitt.

Tenk på målgrupper som dere gjerne vil ha dialog med. Prøv å lage en dialog som avdekker hva de er interessert i, ikke hva de tror biblioteket er interessert i å få til svar.

Tenk på aktuelle samarbeidspartnere i eget nærmiljø. Felles interesser med biblioteket?

Tenk på bibliotekenes samfunnsoppdrag. Hvem kan det være aktuelt å gå i dialog med?

Les mer om prosjektet her.

Translate »
X