Prosjektet ‘Fra seks til en’ går mot slutten

Bibliotekene i Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Trøgstad og Marker har siden 2016 forberedt seg på kommunereformen i Indre Østfold. Gode bibliotektjenester, kvalifiserte og kompetente ansatte og vitale lokalsamfunn der biblioteket kan spille en positiv rolle, har vært stikkord for arbeidet. Bibliotekledere, kommunesjefer og samarbeidspartnere møtte opp på Eidsberg bibliotek 23. mai 2018 for å følge presentasjonen av prosjektet.

Biblioteket og stedet

Samfunnsplanlegger i Eidsberg kommune, Maren Hersleth Holsen, presenterte rapporten om bibliotekets rolle i stedsutviklingen fra BYLIVsenteret .  Rapporten viser at byene som lykkes med god stedsutvikling jobber godt med samfunnsutvikling på tvers av sektorer. De inkluderer samtidig frivilligheten og næringslivet, og har et aktivt kulturliv.

Maren Hersleth Holsen presenterte rapporten fra BYLIVsenteret. Foto: Agnes Sirland

Indre Østfold kommune skal bli en kommune med mange byer, tettsteder og lokalsamfunn og har som mål å sikre utvikling for alle disse.

Prosjektet «Fra seks til én – bibliotekutvikling i Indre Østfold» har basert seg på innsikt fra spørreundersøkelse til innbyggerne, workshop med bibliotekene, fotokonkurranse, studieturer både til Oslo og Danmark, samt en enkel stedsanalyse.

Rapporten anbefaler at kommunene jobber bevisst med en satsning på bibliotekene som avgjørende for en vellykket stedsutvikling.  Stedsanalysen viser i tillegg at bibliotekene er innenfor gangavstand for de fleste trafikantgrupper, men ikke alle er lett synlig for besøkende. Dette kan bibliotekene jobbe videre med. Lokalene er heller ikke nødvendigvis inviterende og inspirerende med tanke på utforming og løsninger. Her kan bibliotekene jobbe videre med gode tiltak.

Nye Trøgstad bibliotek

Biblioteksjef Therese Engan presenterte konseptskissene for nye Trøgstad bibliotek- og aktivitetshus. Konseptgruppa har kunnet benytte seg av innsikten fra prosjektet «Fra seks til en» i utrednings og utviklingsfasen, noe som har vært veldig nyttig og gitt gode innspill.

Stedsanalysen som nylig ble gjort i prosjektet viser for eksempel at den vedtatte plasseringen ble ideell med tanke på de omkringliggende tjenestene. Det er tenkt plassert slik at det ligger i gangavstand til en rekke velferdstilbud og eldre/omsorgsboliger.

I tillegg til at stedsanalysen bekreftet at plasseringen var ideell, bidro «Seks til en»-prosjektet med en inspirerende studietur til Tøyen og Furuset.

Kompetansekartlegging

Elin Westgård Hansen fra Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket, gikk gjennom kompetansekartleggingen i bibliotekene, en undersøkelse som var en del av prosjektets startfase. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mai/juni 2017, og resultatene viste at bibliotekene ble oppfattet som veldig dyktige på service og kundekontakt. De var også flinke til å skape engasjement for aktiviteter. Det bibliotekene derimot kunne forbedre seg på var digital kompetanse, og å utvikle og initiere nye ideer.

«Utviklingen går mye fortere for hvert femte år nå, enn det gjorde når jeg var nyutdannet for 22 år siden. Kompetanse og utvikling er viktig for å kunne holde følge» sa Hansen.

Biblioteksjef Elin Brandsrud fulgte opp med praktiske råd og vink om hvordan implementere kompetansestrategier i rekrutteringsprosessene i biblioteket. Hun viste til at de allerede nå ser helhetlig på hvilken kompetanse som er nødvendig i den nye kommunen og samler stillingsressurser slik at de får rekruttert de søkerne de ønsker.

Se mer:

Translate »
X