Stemningsrapport fra workshop ledere

Denne uken var biblioteksjefene samlet til workshop sammen med Draum design for å forberede den store Workshopen med alle ansatte i slutten av mars.

Foreløpig er det signalisert fra statlig hold at fire kommuner vil slå seg sammen: Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg.

Trøgstad og Marker er ikke fra statlig hold foreslått i denne omgang, vedtak vil skje i mai/juni i Stortinget.

Vi har laget en grafisk oppsummering av innspillene som kom gjennom dagen, og det finnes også underlag for å kjøre prosessen selv.

Oppsummering av innspill
Utfordringer, mål, ideer

Biblioteksjefene fikk også hjemmelekse til neste workshop:

  • Hensikten med leksene er å involvere de ansatte ved hvert bibliotek før neste workshop 27 mars. Her kan lederen eventuelt i samråd med de ansatte velge et mål som de skriver ved målflagget. Dette målet kan velges fritt og det trenger ikke å bety at dette er det «viktigste» målet. Hensikten er å avgrense et mål/ønske for å gjøre det mer håndterbart.

Videre bruker man de 3 kolonnene som inspirasjon og veiledning til å få ned hvilke utfordringer vi / biblioteket / alle bibliotekene / jeg har i oppnåelse av dette målet. Prøv etter beste evne å få frem utfordringer som passer under alle 3 kategoriene. Illustrasjonen over beskriver, sammen med tekst,  hva kategoriene er. Den første, som viser en kurv, er utfordringer eller situasjoner som dere lett kan påvirke selv. Neste kategori med stigen er utfordringer som dere ikke klarer å adressere helt på egenhånd. Siste kategori er der dere er avhengig av andre eller andre prosesser, det kan feks være politiske begrensninger. Det er også en kolonne til venstre for idéer. Her skriver dere opp idéer som kommer opp underveis.

Det er ikke noe rett eller galt i denne oppgaven.

Les mer om prosjektet her.

Translate »
X