Studietur Oslo

Bibliotekene og kommunereformen

GRATIS STUDIETUR TIL OSLO FOR BIBLIOTEKSANSATTE OG BIBLIOTEKEIERE I INDRE ØSTFOLD – TORSDAG 1. SEPTEMBER 2016

Ved en kommunesammenslåing er det liten tvil om at flere offentlige tjenester vil bli sentralisert til kommunesenteret. Da er det viktig å ha noe igjen i lokalmiljøet. Dette «noe» kan være biblioteket – et lokalt forankret møtested der folk møtes for å oppleve, lære, delta og skape. Utvikling av sambrukskonseptet innen bibliotek- og kulturtjenester, fritidstilbud, velferd og læring vil bidra til å skape bærekraftige nærmiljøer i Indre Østfold, uavhengig av hvor de nye kommunegrensene vil gå. Gode bibliotek skaper fornøyde innbyggere. Fornøyde innbyggere gir gode lokalmiljøer. Bibliotekene, i samarbeid med andre aktører, kan være en drivkraft i framtidig stedsutvikling og næringsutvikling.

På denne studieturen besøker vi to nyåpnede filialer, som har fått nasjonal oppmerksomhet: Tøyen og Furuset.

I tillegg møter vi leder av utviklingsavdelingen ved Deichman, Jonas Svartberg Arntzen, som vil si litt om det nye hovedbiblioteket og hvordan utviklingsavdelingen har ledet prosessen. Deichmanske bibliotek i Oslo har gjennomgått en omfattende prosess i forhold til tjenesteutvikling/tjenestedesign.

I strategien deres for 2014-2018 står det at : “Deichman skal være Oslos viktigste og mest inspirerende møteplass for kunnskap og kultur, en arena der borgerens energi og engasjement kan vokse og utfolde seg. Deichman skal gå fra å være Et bibliotek til å bli Mitt bibliotek, og Deichman skal redefinere bibliotekets rolle i Norge og posisjonere biblioteket på nytt i folks bevissthet.”

Program (med forbehold om mindre endringer)
0800 Avreise med buss fra Askim
0930 Tøyen
Vi starter på Biblo Tøyen. Reinert Mithassel, avdelingsleder ved Tøyen filial, orienterer. Hva er utfordringene, mulighetene og behovene på Tøyen? Har biblioteket spilt en rolle i stedsutvikling og næringsutvikling på Tøyen torg? Hvorfor laget de et eget bibliotek for barn 10-15 år?
1015 Vi går til Tøyen filial. Vi ser på interiør og funksjoner.
Ca 1115 Avreise med buss til Furuset
1200 Lunsj på Furuset bibliotek og aktivitetshus, kafé FUBIAK serverer.
1300 Omvisning og orientering om Furuset bibliotek og aktivitetshus ved Stine Greni, daglig leder og hussjef. Huset er et samarbeid mellom Bydel Alna og Deichmanske bibliotek og inneholder
frivilligsentral, bibliotek og fritidstilbud til barn og unge.
Kaffe
1400 Prosessen fram til «Nye Deichman». Jonas Svartberg Arntzen, leder av utviklingsavdelingen ved Deichman forteller om prosessen fram til Nye Deichman: tjenestedesign/tjenesteutvikling, nytenkning. Hvordan er
behovene kartlagt? Hva med forankring politisk, administrativt og i personalet? Hvordan er nybygget Diagonale tenkt å fungere, og hva blir rolle og status for filialene? Spørsmål og samtale under alle programpunktene.
Ca 1500 Hjemreise

Påmelding til biblioteksjefen i den enkelte kommune, eller fylkesbiblioteket@ostfoldfk.no

Gi beskjed om spesielle hensyn mht matservering. Frist: 12. august.

Studieturen inngår i prosjektet «Fra seks til én» støttet av Nasjonalbiblioteket. Det er gratis å delta.

Les mer om prosjektet her.

Translate »
X