Teambuilding på Oscarsborg

Perfect Escape Oscarsborg. Foto: Elin Brandsrud

De ansatte bygger den nye storkommunen. 28.-29 august deltok alle ansatte fra fem kommuner på en workshop og teambuilding på Oscarsborg.

Målsettingen var først og fremst teambuilding:

 • Bli kjent for å skape et godt fellesskap med tanke på gode bibliotektjenester i den nye storkommune
 • Få erfaringer med å jobbe i nye team
 • Planlegge konkrete samarbeidsoppgaver

Alle disse målene ble innfridd. Alle bidro med innspill, lek og konkurranser. De fikk prøvd seg i Perfect Escape, der de som team måtte løse oppgaver som kunne gjøre dem i stand til å senke Blücher.Gruppene konsentrerte seg om følgende arbeidsoppgaver:

 • Arrangementer og formidling
 • Organisering og kompetansebygging
 • Ditt andre hjem (fysisk og på nett)

Noen av gruppene overlappet hverandre. Under oppsummeringen ble det derfor sett på som hensiktsmessig å lage nye grupper der også medlemmene ble utnevnt:

 • Festkomité (første oppdrag: felles julebord)
 • Idébank (primært basert på arbeidet i gruppen Arrangementer og formidling, kan begynne å fungere umiddelbart)
 • Felles nettside (langt lerret å bleke, men forberedelsene må starte nå)
 • Valg av biblioteksystem (krever lang planlegging, må begynne nå for å komme i havn til 2020)
 • Hospitering hos hverandre (kan begynne nå – liste over hospitering er utarbeidet pr. 7.9.2017)
 • Felles plakat- og billedarkiv.
 • Etablere brukerpanel i løpet av høsten
 • Felles program/kalender/årshjul (må ses i sammenheng med gruppen som jobber med felles nettside).
Translate »
X