Tjenestedesign

Prosjektet vil innhente erfaring, ekspertise innen tjenestedesign/servicedesign. Vi satser på å ta i bruk ulike metoder og tilnærminger slik som f.eks Giga-mapping og tankekart.

Mulige verktøy:

Århus biblioteks (Dokk1) prosjekt om Design thinking for libraries

Halogens introduksjonskurs i tjenestedesign. Kontakt prosjektet for kopi av materiale.
Verktøy: Rull med papir og masse Post-it lapper
de er lette å flytte rundt på

Tankekart
Hensikten med å bruke tankekart som prosessverktøy er å hjelpe oss å tenke og huske bedre. Bruk av tankekart er en kreativ tilnærming som kan bidra til å tenke utenom boksen

Freemind
FreeMind er et program som brukes til å lage tankekart. Programmet er gratis.

Translate »
X