Workshop for alle bibliotekansatte

Mandag 27. mars møttes 26 bibliotekansatte i Indre Østfold til workshop i Askim. Dagens mål var å bli bedre kjent med hverandre og å se på hvilke utfordringer som kommunesammenslåingen vil bringe.

Første arbeidsøkt var en presentasjonsrunde hvor alle svarte på følgende:

 • Hva jeg jobber med og hva jeg liker best med jobben min?
 • Nevn noe jeg ikke trives med jobben min
 • Utfordringer jeg ser ved storkommune
 • Fordeler jeg ser ved storkommune
 • Hvordan kan jeg best realisere mine sterke sider?
 • Videre jobbet alle videre med å komme frem til hvilke utfordringer vi møter innen økonomi, personale, lokaler, tjenester, samarbeid og bruker.
 • Her måtte deltagerne så stemme frem en utfordringen hvert av temaene som de syntes var viktigst.

Velge ideer
Idegenerering
Fremdriftsplan A3

Etter avstemming og videre arbeid med utfordringene kom vi fram til 4 arbeidsgrupper som skulle jobbe med følgende fremover:

 • Team 1 – Samarbeid og markedsføring. Denne gruppen vil se nærmere på hvordan bibliotekene kan bli en sentral aktør i stedsutviklingen.
 • Team 2 – Alle elsker jobben sin. Denne gruppen vil kartlegge kompetansen til bibliotekansatte.
 • Team 3 – Lokal tilhørighet. Denne gruppen vil se nærmere på hvordan man kan beholde et godt bibliotektilbud i alle delene av en ny kommune. Hvordan dyrke ulikheter og lokal tilhørighet.
 • Team 4 – Hvordan treffe brukere? Boka i sentrum – hvordan øke deltagelse i årets Sommerleskampanje.

Les mer om prosjektet her

Gruppearbeid. Foto: Draum design.

Translate »
X