Lesersørvis for barn

Lesersørvis for barn

Formål:

Lesersørvis er et av satsningsområdene til prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (Fif). Et av målene er å utvikle lesersørvismetoden til å passe målgruppen barn. Funnene samler vi en i en ny Lesersørvishåndbok. Vi vil også se på mulighetene for å lage tilpassede kurs til bibliotekansatte og lærere som jobber med lesersørvis til barn.

Beskrivelse:

Arbeidet med Lesersørvishåndboken foregår som et samarbeid mellom flere fylkesbibliotek og folkebibliotek. I skrivegruppen sitter Linn T. Sunne (Innlandet), Ida Zachariassen Sagberg (Troms og Finnmark), Vibeke Stokka (Vestfold-Telemark), Camilla Sørbye (Viken), Troels Posselt (Viken) og Vanja Øyrås (Viken). Skrivearbeidet skjer i samarbeid med en ressursgruppe fra folkebibliotekene.

I håndboka søker vi å kombinere det eksisterende materiale fra Lesersørvis, forskning knyttet til leseveiledning/lystlesning og den praktiske erfaringen med å veilede unge lesere som finnes i bibliotekmiljøet.

Boken er forventet ferdigstilt innen 2022.

Les mer om arbeidet med Lesersørvis her.

Koordinator: Vanja Øyrås

Translate »
X