23 ting om å formidle på nett

Formål:

Målet er å utvikle et nettkurs i formidling på nett, for bibliotekansatte.

Prosjektbeskrivelse:

23 ting om å formidle på nett utvikles av alle fylkesbibliotekene, Deichman og Bergen Offentlige Bibliotek. Flere folkebibliotek er også involvert.  

Nettkurset følger rammeverket for «23 ting», som tidligere er brukt i kurs som 23 ting om søk og 23 offentlige ting. Tingene i kurset publiseres fortløpende utover høsten og kurset skal være ferdig i desember 2020.  

Prosjektet ble initiert av Viken fylkesbibliotek med støtte fra Nasjonalbiblioteket og er et ledd i å styrke bibliotekenes kompetanse knytta til digital formidling.    

Du vil finne nettkurset på bibliotekutvikling.no

Prosjektperiode: 1.6.2020 –1.6.2021

Prosjektkoordinator: Karianne A. Aam

Nettsted: https://bibliotekutvikling.no/

Prosjektrapport: 1
23 ting om å formidle på nett – oppsummering