Nettkurs i Lesersørvis

Formål:

Mange bibliotekansatte har tatt kurs i lesersørvis, men langt i fra alle. Et kurs i lesersørvis bruker å bestå av en to dagers workshop. Bibliotek med knappe ressurser, eller lang reisevei, har ikke alltid mulighet til å delta på kursene.

Et nettkurs vil være med på å gjøre lesersørvismetoden tilgjengelig for flere bibliotekansatte.

Prosjektbeskrivelse:

Lesersørvis er et prosjekt som startet opp på Telemark fylkesbibliotek i 2014. Prosjektet ønsket å innføre en metodisk tilnærming til leseveiledning. Metoden bygger på amerikanske Readers´ Advisory.

Nettkurset tar sikte på å dekke alle de områdene av lesersørvis som en kursdeltager ville møtt gjennom et fysisk kurs. Det innebærer kursing i lesersørvismetoden, bokbeskrivelser og ulike formidlingsverktøy som hurtigles og anmeldelser.

Vil du lese mer om de ulike verktøyene kan du se i lesersørvishåndboka som du finner på www.lesersorvis.no.

Etter endt kursforløp vil deltagerne kunne gi bedre leseveiledning til et uensartet publikum. Deltagerne vil også ha fått verktøy for å enklere sette seg inn i nye bøker, sjangre og andre kulturuttrykk.

Det er mulig å gjennomføre kurset som selvstudium, men det er anbefalt å følge faste kursforløp. Aktuelle kursforløp blir annonsert sammen med kurskalenderen og på e-post fra fylkesbiblioteket.

Nettkurset er utviklet i samarbeid med Vestfold-Telemark fylkesbibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.
Nettkurset er tilgjengelig på Bibliotekutvikling.no.

Prosjektperiode: 1.1.2020 – 1.12.2020

Prosjektkoordinator: Vanja Øyrås

Nettsted: https://bibliotekutvikling.no/