Lommeboka

Bakgrunn
Fylkesbiblioteket mottok på vegne av folkebibliotekene i Viken midler til digital formidling fra Nasjonalbiblioteket, som del av statens tiltakspakke etter korona-utbruddet. Et av tiltakene var å lage en markedsføringskampanje av digitale bibliotektjenester.

Formål
Øke bruken av bibliotekenes digitale tjenester med 20 %. 

Prosjektbeskrivelse
Det skulle lages relevante informasjonsvideoer for ulike brukergrupper om bibliotekenes digitale tilbud til befolkningen. Det skulle også settes av midler til distribusjon utenfor bibliotekenes egne kanaler. Målgruppa var ikke-brukerne av digitale bibliotektjenester.

Idéutvikling
Det ble utarbeidet overordnet budskap og konsept med bakgrunn i innspill og innsikt. Ønsket etterlatt inntrykk:

  • Det finnes! Gjøre Vikens innbyggere klar over det digitale bibliotektilbudet.
  • Det er enormt! Gjøre innbyggerne klar over omfanget av det digitale biblioteket.
  • Det er tilgjengelig! Gjøre innbyggerne klar over at det er åpent døgnet rundt, året rundt.
  • Det er gratis! Tilbudet er allerede betalt via skattepengene, ingen ekstra kostnader.

Det overordnede budskapet ble «Et helt bibliotek rett i lomma, helt gratis!».

Kampanjemateriell
Det ble laget tre filmer som var tilpasset ulike format og kanaler:

I tillegg besto kampanjemateriellet av bannere, samt bilder til sosiale medier og redaksjonell omtale. 

Publikum ble ledet til landingssiden viken.no/lommeboka, der de fikk informasjon og inspirasjon om lånekort og de ulike tjenestene som gir tilgang til tusenvis av bøker, aviser, blader og filmer døgnet rundt, året rundt.

Kampanjeperiode: 23.6.-15.7.2020 + 25.11.-12.12.2020.

De tre filmene ble lansert med en ukes mellomrom slik at de skulle få best mulig spredning. Det var betalt annonsering på Facebook, Youtube, Instagram og Snapchat. Samtidig ble det publisert organiske innlegg. I kampanjeperioden 25.11.-12.12. var det annonsering på Facebook og Instagram.

Resultater
Landingssiden viken.no/lommeboka fikk 25000 besøk av 21500 unike brukere i 2020.

I perioden 22.6.-11.12.2020 var det en økning i antall brukere av lese- og utlånsappen Bookbites på 24% for voksne, 31% for barn og 190% for ikke oppgitt alder. I november 2020 hadde bibliotekene ny utlånsrekord med over 32.000 utlån av e-bøker i Viken.

I appen Libby kan innbyggerne låne engelske e-bøker og e-lydbøker. I perioden 22.6.-14.12.2020 var det en økning på 414% i antall brukere av Libby.

Prosjektperiode: 2020

Prosjektansvarlig: Silje Stener, Viken fylkesbibliotek