Formål: Målet med Sjangerskolen er å gi bibliotekansatte økt kompetanse på litterære sjangre, og inspirasjon til nye formidlingstiltak.  

Prosjektbeskrivelse: Sjangerskolen er digitale nettkurs du kan ta på egenhånd, eller som en del av et fagfellesskap. Gjennom foredrag og samtaler blir du kjent med ulike sjangre og aktuelle bøker.

Kursene består av tre deler:

  • Et foredrag om sjangeren med fokus på nye og sentrale titler.
  • Inspirasjonssamtaler med bibliotekansatte som jobber med å formidle sjangeren på biblioteket.
  • Brosjyrer hvor vi samler de aktuelle bøkene og formidlingstiltakene som blir nevnt i nettkurset.

Prosjektet ble initiert av fylkesbiblioteket i Akershus med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Du finner nettkursene på Bibliotekutvikling.no

Prosjektperiode: 13.06.2018 –

Prosjektleder: Vanja Øyrås

Translate »
X