Bizzy

Prosjektperiode: 2018-2019

Prosjektet skal utvikle Nedre Eiker bibliotek og Kongsberg bibliotek som litterære møteplasser for ungdom. De to bibliotekene er hver for seg i gang med å etablere lesesirkler for ungdom, og i prosjektet skal de utarbeide hver sin litterære programserie med og for ungdom over et helt år. De skal også teste ut den helt ferske mobilapplikasjonen “Bizzy” som markedsføringkanal mot ungdom.

Prosjektet har til hensikt å styrke mulighetene for at de lykkes med å engasjere ungdom i litterære aktiviteter over tid. Målene er:

– Utarbeide og gjennomføre en serie litterære arrangementer med og for ungdom

– Knytte arrangementene opp til månedlige møter i lesesirkler for ungdom

– Stimulere bibliotekene til å samarbeide på felles satsingsområder

– Undersøke om fylkeskommunen bør gi tilskudd til tilsvarende tiltak i andre

Prosjektleder: Stig Elvis Furset/Camilla Sørbye

Søknad: Søknad til Nasjonalbiblioteket

Translate »
X