Prosjektperiode: 01.01.2019-31.12.2019

 

Hensikten med prosjektet er at folk flest skal få lyst til å lese mer enn de gjør i dag. Målet er å lage en stor, sammenhengende lesefest for alle som bor i Buskerud. Med nesten 90 litterære arrangementer fordelt på 23 bibliotek, skal festen forflytte seg fra by til bygd, over fjell og daler, fra Hurum i sør til Hemsedal i nord, gjennom hele 2019.

Bibliotekene skal samarbeide om å lage gode arrangementer som

  • gjør folk nysgjerrige på nye og eldre bøker, og bidrar til økt utlån
  • retter seg mot ulike målgrupper
  • foregår i eller utenfor biblioteket
  • er gratis

Bibliotekene skal nå ut til ulike typer lesere gjennom

  • brukermedvirkning
  • samarbeid med lokale aktører
  • felles markedsføring

Prosjektleder: Camilla Sørbye

Søknad: Søknad til Nasjonalbiblioteket

Nettsted: Bokåret i Buskerud

 

Translate »
X