Dette er et forprosjekt.

Prosjektperiode: 2017-2018

Forprosjektets formål: Forprosjektet skal etablere et kunnskapsgrunnlag og definere metodikk for hovedprosjektet. Hovedprosjektet skal føre til at bibliotekene, i mye større grad enn i dag, videreutvikler og tar i bruk innovative løsninger som skaper verdi for innbyggerne.
 
Forprosjektets hovedmål:
Hovedmål 1: Vi har god kompetanse om hva som skal til for at innovative løsninger spres på tvers av kommuner, regioner og offentlige etater.
Hovedmål 2: Vi har laget en strategi for hvordan fylkesbibliotekene kan arbeide for best å legge til rette for at bibliotek tar i bruk innovative tiltak som har blitt utviklet og som skaper verdi for innbyggerne i lokalsamfunnet.

Prosjektleder: Øystein Stabell, Oppland fylkesbibliotek

Translate »
X