Prosjektperiode: 2015-2016

Prosjektet skulle stimulere folkebibliotekene i Buskerud til å utvikle seg som uavhengige møteplasser og debattarenaer.
Hovedmålet var å styrke bibliotekansattes kompetanse knyttet til møteplass- og debattfunksjonen, og å prøve ut nye arrangementstyper og samarbeidsformer på tvers av kommunegrenser.

Delmålene var:
– økt kunnskap om utforming av attraktive og hensiktsmessige biblioteklokaler
– erfaring og trygghet i rollen som debattleder og -arrangør
– styrke tekniske ferdigheter knyttet til arrangementer
– fremme initiativ innenfor et bredt spekter av arrangementstyper
– teste ut nye former for interkommunalt samarbeid
– formidle suksesshistorier fra prosjektet til andre bibliotek

Prosjektleder: Camilla Sørbye

Translate »
X