Prosjektperioden: 2016

Hensikten med prosjektet var å videreføre en felles, langsiktig satsing på gode, profilerte arrangementer og aktiviteter i folkebibliotekene. Målene var:

* oppgradere bibliotekenes utstyr og eksisterende lokaler for verksted og andre sosiale aktiviteter
* styrke bibliotekene som skapende og sosiale rom
* legge til rette for at innbyggerne i det enkelte lokalsamfunn tilegner seg og utvikler ny kunnskap på biblioteket
* øke bibliotekansattes kompetanse på publikumsutvikling og verksted
* utvikle bibliotekenes relasjoner til prioriterte målgrupper
* stimulere bibliotekene til tettere samarbeid med hverandre og med andre aktører

Prosjektleder: Camilla Sørbye

Rapport: Rapport til Nasjonalbiblioteket

Translate »
X