Prosjektperiode: 2018-2019

Fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold og Akershus skal på vegne av alle fylkesbibliotekene utvikle en samlet e-læringsportal for bibliotekansatte i Norge.

Det er fire hovedmål i prosjektet:

  • Kartlegge kompetansehevende tiltak som egner seg for nettkurs.
  • Etablere en felles portal for e-læring for bibliotekansatte i Norge.
  • Tilpasse og optimalisere valgt plattform for nettkurs.
  • Etablere en modell for produksjon av nettkurs.

Prosjektleder: Joep Aarts

Søknad: Søknad til Nasjonalbiblioteket

Nettsted: Bibliotekutvikling

Translate »
X