Prosjektperiode: 2016-2017

Hensikten med prosjektet var å bidra til integrering og opplevelse av tilhørighet gjennom gode, flerspråklige formidlingsarrangementer i folkebibliotekene. Prosjektet hadde følgende mål:

• Fremme et mer likeverdig bibliotektilbud der arrangementene gjenspeiler befolkningen språklig og kulturelt

• Legge til rette for tospråklige fortellerstunder som imøtekommer publikums ønsker og behov

• Etablere et nettverk av fortellere med ulike morsmål blant ansatte i bibliotek og andre institusjoner

Prosjektet ble gjennomført i Buskerud og Hordaland, og hadde fire hovedelementer:

1. Samarbeid mellom folkebibliotek og lokale institusjoner

2. Kurs i tospråklig fortellermetodikk

3. Tospråklige fortellerstunder i bibliotekene

4. Erfaringsdeling

Prosjektleder: Camilla Sørbye

Søknad: Fortell, U sheeg!

Rapport: Rapport til Nasjonalbiblioteket

Translate »
X