Prosjektperiode: 2013-2016

Hensikten med Ny i Buskerud var å undersøke hvordan bibliotekene kan gi nykommere et bedre og mer målrettet bibliotektilbud. Prosjektet hadde som mål å teste ut modellen «Ny i byen/ny i bygda» i to folkebibliotek i Buskerud.

Ideen var å lage et bibliotek-konsept for mennesker som er nye i et lokalsamfunn. To prinsipper skulle ligge til grunn for arbeidet: Prosjektet skulle bygge på kunnskap om nykommernes ønsker og behov, og det skulle ta utgangspunkt i interesser som nykommere har til felles.
Prosjektet var todelt. Den ene delen besto i å etablere en sone for nykommere i to folkebibliotek i Buskerud, og legge til rette for målrettede aktiviteter i tilknytning til sonen. Dette arbeidet er beskrevet i en veileder.

Den andre delen av prosjektet handlet om å tilrettelegge for nykommere på nett. Det ble laget en betaversjon av et nettsted, men arbeidet ble ikke ferdigstilt. Sone og aktiviteter ble prioritert etter ønske fra Nasjonalbiblioteket.

Prosjektleder: Camilla Sørbye

Søknad: Ny i Buskerud

Rapport: Ny i Buskerud

Translate »
X