Prosjektperiode: 2007-2015

Popkult var et prosjekt som tenkte nytt rundt segmentering av brukergrupper i bibliotek. Målgruppa var ikke bare ungdom, men alle som var interessert i sub- og populærkultur. En ville også behandle det ulike medieplattformene likt. Prosjektet var i hovedsak et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek og Drammen bibliotek. Popkult fikk Bibliotekprisen for Buskerud i 2009.

Prosjektleder: Beate Ranheim

Prosjektbeskrivelse: Popkult

Translate »
X