Prosjektperioden: 2015-2017

Den 16. mars 2015 startet det toårige prosjektet “Webløft – bibliotekenes egen nettløsning” med prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Vi er nå seks fylkesbibliotek som har gått sammen om videreutviklingen av Webløft som opprinnelig ble startet ved Buskerud fylkesbibliotek. Fylkene Akershus, Finnmark, Vestfold, Østfold og Telemark er nå også med i prosjektet. Prosjektleder for Webløft er Petter von Krogh som kommer fra jobben som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek. Styringsgruppa består av de seks fylkesbiblioteksjefene, og det er knyttet en primærkontakt fra hvert fylke til en prosjektgruppe som skal sørge for god dialog mellom prosjekt og bibliotek.

Kompetanseutvikling står sentralt i prosjektet, og det vil bli lagt framdriftsplaner for gjennomføring av kompetanseheving blant både ansatte på fylkesnivået og i de kommunale bibliotek som ønsker å ta del i Webløft.Med prosjekt- og utviklingsmidlene fra Nasjonalbiblioteket har vi fått muligheten til å videreutvikle nettsideproduktet slik at vi kan oppnå så gode nettsider som mulig for norske bibliotek. Vi skal investere i ny funksjonalitet til beste for både bibliotekene og deres publikum.

Vi sier:

Invester i utvikling, ikke produkter

Bruk pengene på design, ikke plattform

Med Webløft utnytter vi samarbeidspotensialet i en åpen, felles plattform. Sammen skal vi investere i utvikling av komponenter som bibliotekene har bruk for og dele produktene med fellesskapet.

Vi skal også legge til rette for deling av det innholdet som det enkelte bibliotek produserer.

Siden 2011 har Buskerud fylkesbibliotek laget nettsider sammen med folkebibliotekene i Buskerud. Alt arbeidet har vært delt med resten av landet. Sidene våre lages ved hjelp av WordPress og inneholder alt det en biblioteknettside trenger.

Prosjektleder: Petter von Krogh

Søknad: Søknad til Nasjonalbiblioteket

Nettside: webloft.no

Translate »
X