Bokkofferter

Høytlesing er viktig for alle barn og gir fordeler på flere plan: Et stort og variert ordforråd, trening i konsentrasjon og oppmerksomhet og ikke minst: Spennende og morsomme opplevelser! Lesing er gøy, men ikke alle barn har fått smaken på bøker. Hvordan får vi barna som unngår lesekroken, til å like høytlesing? Med bokkoffertene presenteres et verktøy for leselyst og språkutvikling for alle barn. Hver koffert inneholder en bok + rekvisitter. Ved å presentere rekvisitter og leke handlingen før boka leses, vil barna ha bedre mulighet til å forstå og fatte interesse for den leste teksten. Alle barn har glede av bokkoffertene!

Her er bokkoffertene som Viken fylkesbibliotek har til utlån:

Heng i, Albert Åberg.
Bergstrøm, Gunilla
2009
Morris hos frisøren.
Olsson, Lotta
2007
Mamma Mø faller og slår seg.
Wieslander, Jujja
2008
Sover du ikke, Veslebjørn.
Waddell, Martin
2009
Den lille larven aldrimett
Carle, Eric
2012
Geitekillingen som kunne telle til ti.
Prøysen, Alf
2012
Emma hos tannlegen
Wolde, Gunilla
2009
 
Bø og Bæ i festhumør.
Landstrøm, Olof
2007
 
Frosken og den framande.
Velthuijs, Max
1994
 
Bø og Bæ i skogen.
Landstrøm, Olof
2010
Vi har to sett av hver tittel. Send e-post til klassesett@viken.no for å bestille bokkoffert.