Ressurser

Ressurser

Fylkesbiblioteket tilrettelegger for felles tjenester for bibliotekene i Viken. I tillegg til å gjennomføre anskaffelser for å sikre gode og likeverdige tilbud til bibliotekbrukerne i Viken, jobber vi fram markedsføringskampanjer for bibliotekene i fylket. Samarbeid er et stikkord for alt vårt arbeid. Flere faste samarbeid har fått egne sider.