DATA DETOX KIT

Data Detox Kit

Få kontroll over ditt digitale liv og bli tryggere på nett

Personvern, elektroniske spor og overvåkning er aktuelle temaer for bibliotek. Bibliotekansatte kan spille en nøkkelrolle i å gjøre folk til mer bevisste digitale brukere. Nettstedet Data Detox inneholder praktiske verktøy for økt digital bevissthet. Data Detox egner seg veldig godt som utgangspunkt for aktiviteter på biblioteket (og hjemme!) om digital sikkerhet, personvern og elektroniske spor.

Du kan ta et minikurs hvor du med fem enkle steg tar tak i ulike deler av din digitale personlighet. Du kan også gå mer i dybden og utforske blant annet skitne triks, sikkerhet, feilinformasjon, falske nyheter, forvirrende design og hvordan du kan endre innstillingene dine.

Minikurs:

Gå dypere:

 


Data Detox Kit er også tilgjengelig på papir! Skriv ut dine egne eksemplarer av den norske versjonen av Data Detox Kit:

Data Detox Kit ble opprinnelig utviklet av Tactical Technology fra Berlin. Viken fylkesbibliotek har, i samarbeid med Tactical Tech, tilrettelagt for den norske oversettelsen.

Translate »
X