STATISTIKK OG ANALYSE

Noen tall fra folkebibliotekstatistikken for Viken fra 2020

Timer meråpent

Hovedbibliotekene i Viken hadde i gjennomsnitt meråpent 31,31 timer i uken. Det er mest i Norge.

Millioner eksemplarer

Folkebibliotekene hadde en total bestand på 2 585 932. Av dette er 392 789 annet enn bøker.

Utlån av e-lydbøker

Utlånet av e-lydbøker økte med 244 %. Totalt ble det lånt ut 460 000 e-lydbøker i Norge mot 6,6 millioner lyttinger i kommersielle strømmetjenestene.

Dager stengt

Folkebibliotekene var i gjennomsnitt stengt i 40 dager og hadde redusert tilbud i 116 dager.

Webinar om bibliotekstatistikk og KOSTRA, 15.10.20

Det første skjermopptaket “Økonomi i folkebibliotek”, viser hvordan en kan ta ut variablene “Antall innbyggere per årsverk” og “medie- og lønnsutgifter per innbygger” på bibliotekutvikling.no og i Statistikkbanken. De to andre videoene viser hvordan en kan hente ut noen nøkkeltall som brukes i KOSTRA og hvor en finner lignende tall hos NB, denne er delt i to på grunn av lengde.

Se også spørsmål og svar på forumet til bibliotekutvikling.no om hvorfor tallene i KOSTRA og bibliotekstatistikken er forskjellig: https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/702/activity/145539/

Økonomi i folkebibliotek

Utvalgte nøkkeltall i KOSTRA og hos NB (del 1)

Utvalgte nøkkeltall i KOSTRA og hos NB (del 2)

Translate »
X