STATISTIKK OG ANALYSE

Webinar om bibliotekstatistikk og KOSTRA, 15.10.20

Det første skjermopptaket “Økonomi i folkebibliotek”, viser hvordan en kan ta ut variablene “Antall innbyggere per årsverk” og “medie- og lønnsutgifter per innbygger” på bibliotekutvikling.no og i Statistikkbanken. De to andre videoene viser hvordan en kan hente ut noen nøkkeltall som brukes i KOSTRA og hvor en finner lignende tall hos NB, denne er delt i to på grunn av lengde.

Se også spørsmål og svar på forumet til bibliotekutvikling.no om hvorfor tallene i KOSTRA og bibliotekstatistikken er forskjellig: https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/702/activity/145539/

Økonomi i folkebibliotek

Utvalgte nøkkeltall i KOSTRA og hos NB (del 1)

Utvalgte nøkkeltall i KOSTRA og hos NB (del 2)

Translate »