NORDPOOL

Om Nordpool

I disse tider hvor vi alle på et eller annet vis er berørt av koronaviruset, er det en glede å kunne tilby en ny tjeneste for Webløftbibliotekene. Viken fylkesbibliotek har utviklet tjenesten Nordpool. Dette er en tjeneste som har som mål å spre de gode filmopptakene og podcastene som produseres i nordiske bibliotek. 

Tjenesten består av to deler; en sentral applikasjon som lager en indeks over alt audiovisuelt materiale fra forhåndsdefinerte bibliotek. Samt en plugin for WordPress som gir bibliotekene mulighet til å presentere dette materialet på egne nettsider. 

I utviklingsfasen har vi hatt følgende bibliotek med på laget, som har stilt sitt materiale til disposisjon for oss: Nasjonalbiblioteket, Litteraturhuset, Kirjastokaista, Bergen Offentlige Bibliotek, Stockholms stadsbibliotek og Buskerud fylkesbibliotek. 

Senere har også Drammensbibliotekenes podcast blitt lagt til. 

Har dere tips om andre bibliotek som kan tenkes å bidra inn med sitt materiale, hører vi gjerne fra dere.  

Indeksen klarer å hente inn video publisert på YouTube og Vimeo, og podcaster fra de fleste plattformer. 

Pluginen for WordPress kan dere laste ned herfra:

https://wordpress.org/plugins/wl-nordpool/ 

Pluginen gir dere mulighet til å lage en eller flere feeder av det til enhver tid tilgjengelige materialet på serveren. Disse feedene kommer i form av kortkoder som kan limes inn der man ønsker på nettsiden.

Mann med mobil og høretelefoner Foto Jarle Nyttingnes

Pluginen i bruk 

Når dere har installert og aktivert pluginen, får dere et menypunkt til venstre som heter WL Media (det blir også en innførsel under Innstillinger, men den behøver dere forhåpentligvis ikke å gjøre noe med). Her lager dere de feedene dere ønsker. Det er ingen grense på hvor mange man kan lage. 

Nordpool screenshot

Ved å klikke «Legg til ny» kommer man inn til grensesnittet hvor dere kan sette opp feedene slik dere ønsker. Gi den et navn først, og bruk så avgrensningsmulighetene under. 

Dere har mulighet til å avgrense på emne. NB! Tag’ene her er avhengig av at eierbiblioteket har tagget materialet sitt korrekt. Pr i dag er nok det litt ymse hvordan det har blitt gjort, så trefflistene kan lide litt under det. Vi skal få ryddet opp her. 

Nordpool demo 2

Videre kan man avgrense på opphavsbibliotek, språk og type. Dere kan velge flere innenfor hver kategori. 

De to siste boksene handler om hvordan feeden skal se ut på nettsiden. Dere kan sette hvor mange elementer som skal vises i en feed og hvilket utseende denne feeden skal ha. Innholdet i feeden oppdateres automatisk når det blir tilgjengelig nytt materiale innfor din avgrensning. 

I høyre kolonne finner dere den kortkoden som dere limer inn på egnet sted på nettsiden. 

Dette er en rykende fersk tjeneste som ennå ikke har vært gjennom barnesykdommene, så ikke nøl med å kommenter ting som er ugreit eller direkte feil i pluginen. 

Viken fylkesbibliotek har laget en egen nettside hvor du kan se eksempler på bruk: https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/nordpooldemo/ 

Mann med mobil og høretelefoner: Foto Jarle Nyttingnes
Translate »
X