Onsdag 20. mai ble det avholdt nettverksmøte mellom fylkesbiblioteket og VGS bibliotekene. Tema for dagen var videre samarbeid og på agendaen var det flere saker som ble grundig diskutert.

Anskaffelse biblioteksystem
Det er behov for en ny anskaffelse av felles biblioteksystem for de videregående skolene, og en egen arbeidsgruppe vil bli etablert for å jobbe med denne prosessen.

Transportordning
Fylkesbiblioteket dekker utgiftene for tidligere Østfold inneværende år, og vil fra 2021 dekke kostnadene på inntil 1 million for Viken. Fordelingsnøkkelen for 2020 gjelder som tidligere år, for 2021 vil en ny fordelingsnøkkel bli utarbeidet, i tillegg til sponsingen fra fylkesbiblioteket på en 1 million.

Digitale tjenester og bruk av Feide
Ny Feideløsning vil være på plass i Viken til høsten. Dette gir lærere og elever muligheten til å logge inn i BookBites via Feide for å få tilgang til å låne e-bøker og e-lydbøker. De skoler som er med i ordningen med BookBites forplikter seg til å bruke 2 % av sitt mediebudsjett.
Viken fylkesbibliotek har inngått avtale med Overdrive om e-bøker og e-lydbøker på engelsk, er forhåpentligvis klart i slutten av måneden. Britannica og A-tekst blir dekket av den enkelte skole.

Kompetansehevende tiltak
Det blir satt av kr 100.000 til kompetansehevende tiltak, og for inneværende år dekkes Bokbad i Østfold som tidligere med kr. 120.000. Kompetanse ønsker også å bidra med midler til en felles samling som er spesifikt rettet mot skolen pedagogiske arbeid til høsten. Kompetanse ønsker også å se nærmere på å bidra til midler for internasjonal utdannelse/utveksling av skolebibliotekdrift.

Data Detox Kit for ungdom
Fylkesbiblioteket er i ferd med å ferdigstille alle ressursene som finnes på Data Detox Kit og et eget hefte for ungdom skal utarbeides. Fokus for dette heftet er refleksjon rundt digitale fotspor. Du kan sjekke ut mer her: https://datadetoxkit.org/no/home

Translate »
X