Fylkesbiblioteket ønsker å sette demokrati på dagsorden og vil reise rundt med demokratibussen den neste måneden. Målet er å få folk i tale. Hva risikerer vi ved å ikke ta de demokratiske prosessene på alvor?


Foto: Ingvil Skeie Ljones

Disse byene får besøk i august:
– Moss 14. august
– Hole 21. august
– Drammen 28. august

Fylkesbibliotekets Demokratibuss skal være til stede klokka 11 – 16 alle tre lørdagene (teatret med kunstprosjektet er der fredag – søndag).

Demokratibussen
Demokratibussen vil ha bord og stoler på utsiden av bussen og verter fra folkebiblioteket og fylkesbiblioteket som tar imot og snakker med små og store om hva som er viktig for dem. Hovedspørsmålet er altså hva som er viktig for den enkelte, og dette kan formidles i snakkkeboble i A3 format som henges opp på bussen etterpå. Det er også tilbud om å lage button med eget svar.

Det er utarbeidet en liste med 100 anbefalte bøker om demokrati. Bussen blir fylt opp med bøker og annet materiale om temaet, og alt kan lånes med hjem.

Drømmeby
Østfold Internasjonale Teater med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0 visualiserer folks drømmer for en bedre by å bo i. Utbyggere og myndigheter i det aktuelle området vil til slutt vil få samtlige ideer overlevert som et innspill til videre prosess.

Demokratibussen og teater skal stå i nærheten av hverandre, slik at folk kan få med seg begge tilbudene.

 

Viken fylkesbibliotek har inngått et samarbeid med Østfold Internasjonale Teater rundt demokrati og deltagelse. Målet er å få publikum til å engasjere seg i hvordan samfunnet de lever i skal være og utvikle seg.

Les hele saken på viken.no

Translate »
X