Bibliotekfolk og frivillige har lenge samarbeidet, men hvordan lykkes vi å samskape som likeverdige parter? I Frivillighetens år 2022 inviteres ansatte, lag og foreninger til felles kompetanseløft.

Du som ansatt vil kanskje si at «ja, men samarbeid med frivillige har vi jo lange tradisjoner for ved vårt bibliotek/i vår kommune». Dette kurstilbudet i Frivillighetens år er for deg som er motivert for å ta et skritt videre: Det kan være å se på gamle partnere med nypussede, samskapende briller, eller å skjerpe blikket for å finne nye samarbeidspartnere i nærheten.

Satsingen er en del av prosjektet Samskaping – Fra planverk til hverdagspraksis, som ledes av Innlandet fylkesbibliotek og som er et samarbeid mellom flere fylkesbibliotek. Les mer om prosjektet: Fylkesbiblioteket fortsetter satsingen på samskaping – Innlandet fylkeskommune

Likeverdig samskaping
I Danmark snakkes det gjerne om å «møtes i øyenhøyde». Dette samskapingskurset tar utgangspunkt i å betrakte hverandre som likeverdige deltakere.

Du får introduksjon til gode, samskapende prosesser og du blir kjent med ulike metoder for samskaping generelt. Siden det er Frivillighetens år, er kurset spesielt innrettet på samskaping med lag og foreninger. Du vil lære mer om hva som kjennetegner frivillig og verdibasert innsats, hva som står på deres dagsorden, og hvilke erfaringer de har med kommunen.

Praktiske handlinger
Kurset består av tre samlinger. Kursperiode er fra slutten av august til begynnelsen av november. Sjekk ut invitasjonen og meld deg på innen 24.8.

Mellom hver samling skal du gjennomføre praktiske øvelser og konkrete handlinger. I alt er det mellom 15 og 20 timers egeninnsats. På denne måten får du teste deg i praksis, du blir trygg på håndverket, og du skreddersyr egen kursdeltakelse ut fra reelle behov.

I tillegg blir det to introduksjonssamlinger, en for bibliotekansatte før kursstart, og en for frivillige underveis i kursforløpet. Frivillig-samlingen blir arrangert på kveldstid.

Alle samlinger er digitale.

Fagperson Jens Ulrich
Kurset leveres av disse fem fylkesbibliotekene: Innlandet (prosjekteier), Rogaland, Viken, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Jens Ulrich vil sørge for å holde den røde tråden gjennom alle samlinger, sammen med prosjektleder Øystein Stabell fra Innlandet. Danske Ulrich har god kjennskap til norske bibliotek gjennom «Biblioteket som samskaper» (2018-2020), og er en av de mest erfarne fagpersonene i Norden innen samskapingsfeltet.


Jens Ulrich har lang erfaring med samskaping, både fra Danmark og Norge, og har tidligere arbeidet med «Biblioteket som samskaper». Foto: Marius Græsby

Har du spørsmål? Kontakt Hilde Grefsrud på e-post hildegr@viken.no

Ressurser
Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis – prosjektbeskrivelse: Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no)

Biblioteket som samskaper – startpakke (bibliotekutvikling.no)

Translate »