Vi er i gang med å planlegge høsten og har laget en oversikt over fylkesbibliotekets planlagte kurs og kompetansetiltak høsten 2021. Vi håper dette vil gjøre det enkelt å planlegge deltakelse på arrangementene våre. Se hele tilbudet her.

Høstens høydepunkt er Bibliotekdagene i Viken 15.-16. september. Programmet løfter fram FNs bærekraftmål og hvordan bibliotek kan jobbe med bærekraft. Det blir ekstra viktig å bruke tida til å bli bedre kjent og finne samarbeidspartnere på tvers av fylket. Merk at påmeldingsfristen er allerede 5. juni.

Vi fortsetter med 45 minutter Påfyll den første tirsdagen i hver måned. Vi starter kl 09.00 og stedet er Teams. Du finner lenker til Påfyll i kalenderen på vikenfylkesbibliotek.no. Temaene vil variere og det blir både bidrag fra eksterne innledere og kunnskapsdeling innad i Viken. Hvis dere har forslag til temaer eller vil dele ønsker vi innspill om det.

Nettverksmøter er en viktig del av tilbudet fra fylkesbiblioteket, og vi vil vurdere om det er behov for flere møter. Merk at SAMBA – fagdag for barne- og ungdomsbibliotekarer er utsatt til januar 2022.

Vi har store forhåpninger til å endelig kunne møtes igjen denne høsten, og tilbudet vil være en kombinasjon av fysiske og digitale møter. Dette er samtidig noe vi vil vurdere fortløpende ut fra situasjonen.

Følg med for oppdatering av datoer og mer informasjon om påmelding og program. Det vil bli sendt ut egen invitasjon i god tid før hvert arrangement. Arrangementene vil også bli lagt ut i kalenderen her på nettsiden.

Vi sees!

Foto: Tom Atle Bordevik

Translate »
X