SEKSORD.NO

Seksordsnoveller

Noen ganger er seks ord nok!

Ernest Hemingway ble en gang utfordret til å skrive en hel historie på seks ord.  Han skrev: «For sale: baby shoes, never worn.».

UKM Viken og Viken fylkesbibliotek samarbeidet høsten 2021 om skriveprosjektet SEKSORD, – et prosjekt som engasjerte og inspirerte unge i alderen 13–25 år til å skrive seksordsnoveller. Utgangspunktet for prosjektet var erfaringer fra det tidligere prosjektet «Ditt liv, seks ord, en fortelling» fra fylkesbibliotek i Akershus.

Gjennom prosjektet ønsket vi å skape en ny digital arena hvor ungdom kunne dele egne tekster og la seg inspirere av andres. Det handlet om å få unge i tale, og å få dem til å uttrykke seg.

Fredrik Høyer, norsk poet, forfatter og scenekunstner, ble engasjert som tekstlig mentor og fulgte prosjektet. Han produserte inspirasjonsfilmer og krasjkurs som ble distribuert til ungdomsmiljøer i Viken, og i sosiale medier.

Informasjon, inspirasjonsfilmer og annet materiell som digitale og utskriftsbare plakater ble presentert og sendt til VGS- og folkebibliotekene, og mange spredte dette videre i sine kanaler, noe som var en viktig suksessfaktor for prosjektet. Vi fikk tilbakemeldinger om at prosjektet også ble brukt i norskundervisningen på ungdomstrinnet og i videregående skoler i Viken.

Seksordsnovellen var tydeligvis en uttrykksform som appellerte til ungdom, – ved å sette ord på alt fra det enkle til det utfordrende i hverdagen. Vi fikk inn over 2000 noveller totalt i perioden oktober-november 2021. I slutten av november ble en tilfeldig utvalgt innsender trukket ut, og vant en iPad Air. Trekningen ble foretatt direktesendt på Instagram fra Fredrikstad bibliotek.

Tekstene ble fortløpende lagt ut på Instagram og på nettstedet seksord.no

 

Lurer du på noe kan du kontakte Gunnar Vilberg, gunnarv@viken.no  eller Kjersti Movik Nygren, kjerstiny@viken.no i Viken fylkesbibliotek, eller Henrik Næss Disen i UKM Viken/Østfold, henrikdi@viken.no .

Translate »
X