Viken fylkesbibliotek takker alle som bidro til årets Slabberas – nettverkssamling om språkkafeer 2.11.2020. Dette er andre gang vi arrangerer en nasjonal konferanse om språkkafeer for både bibliotekansatte og frivillige, og vi ser at behovet for å dele erfaringer er stort. Under har vi oppsummert dagen, og tatt med innspill fra gruppesamtalene.

Første del av programmet ble strømmet fra Deichman Bjørvika. Opptaket er fortsatt tilgjengelig og kan sees her.


Dette mente deltakerne om programmet

Bra, variert, interessant og nyttig.

Inspirerende å høre hva andre gjør, både bibliotek og frivillige.

Svært fornøyd med foredragene.


Åpningen
   


Tonje Kristensem og Omar Samy Gamal. Foto: André Strand, Viken fylkeskommune

Dagen ble åpnet av Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken og Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. Se egen sak på viken.no.


Bruk litteraturen!


Veronica Salinas. Foto: André Strand, Viken fylkeskommune

Veronica Salinas fra Leser søker bok delte erfaringer med å bruke litteratur i språkkafeer. Hun har også skrevet en artikkel om dette: https://lesersokerbok.no/bruk-litteratur-i-sprakkafeer/ Hun anbefaler tjenesten Boksøk for å finne bøker som passer: https://boksok.no/

Dette mente deltakerne 

Et fyrverkeri! Hun vekker interesse og ønske om å bidra.

Gode, konkrete råd. Bra med litteraturtips.

Gir inspirasjon til å bruke mer litteratur i språkkafeene. 


Nyttig forskning 

Jamie Johnston fra OsloMet presenterte forskningsprosjektet DIALOG: Å møtes gjennom litteraturen, som skjer i samarbeid med Deichman og Leser søker bok. Hun snakket også om hva språkkafeene betyr for integrering.

Dette mente deltakerne 

Bra at hun viser hva språkkafeer kan bety i et større perspektiv. 

Forskning er viktig for å kunne «selge» inn arbeidet med språkkafeer til politikere. 

Fint at dette er noe som de frivillige og biblioteket er sammen om. 

Flott å høre om å bygge vennskap, dette kjenner vi oss igjen i.


Panelsamtale om digitale språkkafeer

Shelli Lake og Louis Sanchez er henholdsvis bibliotekansatt og frivillig på Deichman Stovners språkkafé. De fortalte om hvordan de har lykkes med å gjøre den fysiske språkkafeen digital. Veronica Salinas snakket om digitale språkkafer i regi av Leser søker bok. Samtalen ble ledet av Camilla Sørbye fra Viken fylkesbibliotek.

Dette mente deltakerne 

God dialog, stort engasjement. 

Mange gode poenger og tips. 

Skulle vært lenger, med bidrag fra flere bibliotek og frivillige.


Gruppesamtaler 

Etter lunsj møttes deltakerne til samtaler i ni digitale møterom, ledet av samtaleledere fra bibliotekene. I tillegg organiserte Agder og Møre og Romsdal fysiske møter.

Dette mente deltakerne   

Nyttig å høre andres erfaringer. 

Fikk tips som kunne brukes med én gang, for eksempel felles turer i nærområdet.

Litt få som hadde erfaring fra språkkafé, siden flere på gruppa ikke kom.

 

Her kan du lese et sammendrag av referatene fra de digitale gruppesamtalene.

Og her kan du lese Leser søker bok sin oppsummering av dagen.


Nettkurs om språkkafeer

Nå kan bibliotekansatte ta nettkurs om språkkafeer. Sjekk ut Ting 15 i “23 ting om å formidle på nett”. Lenke til kurssiden.

 

Translate »
X