Da har Nasjonalbiblioteket åpnet for rapportering av statistikken for 2019.

For å levere statistikk må en være innlogget på bibliotekutvikling.no og tilknyttet biblioteket som skal rapportere statistikken. Det vil si at bibliotekleder, eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent den som skal ha tilgang til statistikkskjemaene.

Frister

Fag- og forskningsbibliotek: 2. mars 2020
Folkebibliotek: 2. mars 2020
Mobile bibliotek: 2. mars 2020
Fengselsbibliotek: 2. mars 2020
Fylkesbibliotek, eget skjema: 23. mars 2020
Fylkesbibliotek, kontroll av statistikk for folkebibliotek og mobile bibliotek: 23. mars 2020
Fylkesbibliotek, kontroll av skolebibliotek: 29. april 2020

Mer informasjon, og inngang til statistikkskjemaet finner dere her: https://bibliotekutvikling.no/statistikk/statistikkrapportering-for-2019/

Og for bibliotekene i Vikens del, vil dette https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/statistikk være siden man kan gå inn på for å hente ut tall fra de tjenestene fylkesbiblioteket leverer. Foreløpig gjelder det bare for bibliotekene i gamle Buskerud.

Translate »
X